รีเซต

จีนออกแผนปฏิบัติการ เพิ่มอัตรารอดชีวิต 'โรคมะเร็ง'

จีนออกแผนปฏิบัติการ เพิ่มอัตรารอดชีวิต 'โรคมะเร็ง'
Xinhua
16 พฤศจิกายน 2566 ( 16:50 )
43
จีนออกแผนปฏิบัติการ เพิ่มอัตรารอดชีวิต 'โรคมะเร็ง'

(แฟ้มภาพซินหัว : นักวิทยาศาสตร์ของจีนจัดเรียงแฟ้มบันทึกผลปฏิบัติการที่ห้องทดลองของสถาบันไบโอเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมแห่งเทียนจิน สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน วันที่ 16 ก.ย. 2021)

ปักกิ่ง, 16 พ.ย. (ซินหัว) -- รัฐบาลจีนออกแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง ระยะ 8 ปี โดยมีเป้าหมายบรรลุอัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปี (five-year survival rate) ในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง อยู่ที่ร้อยละ 46.6 ภายในปี 2030แผนดังกล่าวซึ่งครอบคลุมช่วงปี 2023-2030 จัดทำร่วมกันโดยหน่วยงานภาครัฐ 13 หน่วยงาน ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนแผนดังกล่าวระบุว่าภายในปี 2030 ความสามารถการคัดกรองมะเร็ง ตลอดจนการวินิจฉัยและการรักษาในระยะแรกเริ่มจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะแนวโน้มอุบัติการณ์โรคมะเร็งและการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้น และภาระของผู้ป่วยที่รับการรักษาโรคนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมทางการจะดำเนินมาตรการเพื่อปรับปรุงเครือข่ายการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งครอบคลุมสถาบันทางการแพทย์ในระดับชาติ ระดับมณฑล ระดับแคว้น และระดับอำเภอ ส่วนการจัดทำทะเบียนเนื้องอกจะขยายครอบคลุมพื้นที่ระดับอำเภอทั้งหมดภายในปี 2030รัฐบาลยังทำงานเพื่อเพิ่มอัตราการวินิจฉัยในระยะเริ่มต้นของมะเร็งชนิดสำคัญในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์โรคมะเร็งสูง เพิ่มอัตราการการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม อีกทั้งตั้งเป้าเพิ่มอัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นร้อยละ 70 ภายในปี 2030รายงานระบุว่าการส่งเสริมการจัดทำทะเบียนโรคมะเร็ง การตรวจคัดกรองมะเร็ง ตลอดจนการวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นทั่วจีน ทำให้อัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปี ในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งในจีน เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40.5 จากร้อยละ 30.9 เมื่อทศวรรษที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง