รีเซต

เสร็จแล้วอ่างฯ ห้วยลำทราย แหล่งน้ำต้นทุนแห่งใหม่ชาวเมืองกาญจน์

เสร็จแล้วอ่างฯ ห้วยลำทราย แหล่งน้ำต้นทุนแห่งใหม่ชาวเมืองกาญจน์
มติชน
16 พฤศจิกายน 2565 ( 14:18 )
151
เสร็จแล้วอ่างฯ ห้วยลำทราย แหล่งน้ำต้นทุนแห่งใหม่ชาวเมืองกาญจน์

กรมชลประทาน สร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทราย พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แล้วเสร็จ 100% เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ ตามนโยบายของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.)

 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลำทราย พร้อมระบบส่งน้ำ มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน เก็บกักน้ำได้ประมาณ 6.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ให้กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังจะเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและเขตโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเอง ไทย-พม่า บ้านห้วยน้ำขาว ได้ประมาณ 4,000 ไร่ อีกทั้ง ช่วยเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร อาทิ อ้อย มันสำปะหลัง และผักต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดแห่งใหม่ ช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง