การดำนา ปลูกข้าว เพื่อพัฒนาที่ดินเปรี้ยว

การดำนา ปลูกข้าว เพื่อพัฒนาที่ดินเปรี้ยว
TNN ช่อง16
19 พฤศจิกายน 2563 ( 14:23 )
74
การดำนา ปลูกข้าว เพื่อพัฒนาที่ดินเปรี้ยว

พล.ตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม การดำนา ปลูกข้าว เพื่อพัฒนาที่ดินเปรี้ยว ณ ม.3 บ้านตอหลัง ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  โดยมีนายสัมคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 

สำหรับกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม การดำนาปลูกข้าว เพื่อพัฒนาที่ดินเปรี้ยว โดยสังคมพหุวัฒนธรรม เนื่องจากในพื้นที่ บ้านตอหลัง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ  มีสภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินเปรี้ยวมีลักษณะเป็นดินเหนียวถึงเหนียวจัด  มักจะพบคราบสนิม เหล็กในดินและที่ผิวน้ำซึ่งมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินต่ำเมื่อดินแห้งจะแตกระแหงทำให้ไถพรวนยากซึ่งในปัจจุบันได้ใช้ประโยชน์ในการทำนา ปลูกข้าว โดยการปรับปรุงแก้ไขความเป็นกรดของดินโดยใช้หินปูนฝุ่นตามอัตราความต้องการของดินเพื่อปรับแก้ไขความเป็นกรดของดินก่อนการปลูกข้าว

ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกินราธิวาส 30 จึงได้จัดกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริม การดำนาปลูกข้าวเพื่อพัฒนาที่ดินเปรี้ยวโดยสังคมพหุวัฒนธรรมดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในช่วงฤดูฝนได้ทั้งเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมจนมีรายได้และ เพื่อเป็นการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง