รีเซต

นายกฯ มอบ "วิษณุ" พิจารณาเพิ่มวันหยุดราชการพิเศษประจำภาคตะวันออก

นายกฯ มอบ "วิษณุ" พิจารณาเพิ่มวันหยุดราชการพิเศษประจำภาคตะวันออก
TNN ช่อง16
21 ตุลาคม 2564 ( 16:56 )
189
นายกฯ มอบ "วิษณุ" พิจารณาเพิ่มวันหยุดราชการพิเศษประจำภาคตะวันออก

วันนี้ (21 ต.ค.64) นายธนกร วังบุญคงชนะ เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับวันหยุดราชการประจำภาค โดยมอบหมาย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกในช่วงวัน/เทศกาลที่เหมาะสมภายในปีนี้ต่อไป

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย วันหยุดราชการประจำปี 2564  ประกอบด้วย

- วันหยุดประจำภาคเหนือ คือ วันศุกร์ที่ 26 มี.ค. 64 (ประเพณีไหว้พระธาตุ)

- วันหยุดประจำภาคอีสาน คือ วันจันทร์ที่ 10 พ.ค. 64 (ประเพณีงานบุญบั้งไฟ)

- วันหยุดประจำภาคใต้ คือ วันพุธที่ 6 ต.ค. 64 (ประเพณีสารทเดือนสิบ)

- วันหยุดประจำภาคกลาง คือ วันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค. 64 (เทศกาลออกพรรษา)

โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง วันหยุดชดเชยและวันหยุดราชการประจำภาคกลางในเดือนตุลาคม 2564 พร้อมแนบประกาศประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ให้จังหวัดและส่วนราชการทราบแล้ว 

นายธนกร กล่าวว่า ยังคงเหลือภาคตะวันออก ที่ยังไม่มีการกำหนดวันหยุดราชการประจำภาค ซึ่งมีทั้งหมด 8 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

พล.อ.ประยุทธ์ เอาใจใส่กับทุกความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน เมี่อทราบว่ารัฐบาลยังไม่ได้มีการประกาศวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก จึงมอบหมาย รองนายกรัฐมนตรีวิษณุ พิจารณาวันหรือเทศกาลสำคัญภายช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีนี้

เพื่อกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก สำหรับภาคตะวันออกทั้ง 8 จังหวัด เพื่อพี่น้องประชาชน จะใช้เวลาในวันหยุดอยู่ร่วมกับครอบครัว ทำกิจกรรมพิเศษหรือท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับภาคอี่น ๆ ของไทยที่ได้ใช้วันหยุดราชการไปก่อนหน้านี้แล้ว

ภาพจาก thaigov.go.th , TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง