รีเซต

กฎหมายสมรสเท่าเทียม ผ่านฉลุย! สภาฯ เห็นชอบผ่าน วาระ 3

กฎหมายสมรสเท่าเทียม ผ่านฉลุย! สภาฯ เห็นชอบผ่าน วาระ 3
TNN ช่อง16
27 มีนาคม 2567 ( 14:47 )
30
กฎหมายสมรสเท่าเทียม ผ่านฉลุย! สภาฯ เห็นชอบผ่าน วาระ 3

วันนี้ 27 มีนาคม 2567 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม) ทั้งฉบับในวาระที่ 3 ด้วยมติดังต่อไปนี้


-เห็นชอบ 400 เสียง

-ไม่เห็นชอบ 10 เสียง

-งดออดเสียง 2 เสียง

-ไม่ลงคะเเนเสียง 3 เสียง


โดยขั้นตอนต่อไปคือส่งให้วุฒิสภาพิจารณา และหากผ่านของวุฒิสภาแล้ว จึงจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง