ตร.ระนองมอบเครื่องอุปโภคฯสร้างขวัญและกำลังใจ จนท.ตำรวจสู้ภัยโควิด-19

ตร.ระนองมอบเครื่องอุปโภคฯสร้างขวัญและกำลังใจ จนท.ตำรวจสู้ภัยโควิด-19
77ข่าวเด็ด
5 พฤษภาคม 2563 ( 05:22 )
52
ตร.ระนองมอบเครื่องอุปโภคฯสร้างขวัญและกำลังใจ จนท.ตำรวจสู้ภัยโควิด-19

 

ระนอง- (5 พ.ค. 63) ที่ลานอเนกประสงค์กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ได้เป็นประธานเปิด”โครงการสร้างขวัญกำลังใจสู้ภัยโควิด-19” ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตรวจจังหวัดระนอง สมาคมตำรวจสาขาระนอง และภาคประชาชน(บริษัท อี แอนด์ ซี โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด)

 

 

 

ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนในครัวเรือนของข้าราชการตำรวจ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจที่ร่วมกันปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องในสภาวะการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 150 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เสียสละเหน็ดเหนื่อยเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

 

พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง กล่าวว่า โครงการสร้างขวัญกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 จัดขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนในครัวเรือนของข้าราชการตำรวจ นั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจที่ร่วมกันปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและอย่างต่อเนื่องในช่วงสภาวะการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

 

พร้อมทั้งให้ปฏิบัติหน้าที่โดยขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองไว้ด้วยให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือทำความสะอาด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ รักษาระยะห่างทางสังคมสักระยะการแพร่กระจายก็จะลดน้อยลงและหมดไป/

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง