รีเซต

​ครม.เห็นชอบแก้กฎ ก.พ. เพิ่มให้โรคต่อไปนี้? เป็นลักษณะต้องห้ามรับราชการ

​ครม.เห็นชอบแก้กฎ ก.พ. เพิ่มให้โรคต่อไปนี้? เป็นลักษณะต้องห้ามรับราชการ
TNN ช่อง16
20 กันยายน 2565 ( 15:15 )
85
​ครม.เห็นชอบแก้กฎ ก.พ. เพิ่มให้โรคต่อไปนี้? เป็นลักษณะต้องห้ามรับราชการ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแก้กฎ ก.พ. “เพิ่มโรคจิตหรือโรคอารมณ์ผิดปกติ” เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะรับราชการพลเรือน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เสนอ ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 ที่กำหนดลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน 

การแก้ไขครั้งนี้ ได้ยกเลิก “โรควัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ” ออกจากลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ารับราชการพลเรือน เนื่องจากโรควัณโรคมีแนวโน้มที่ลดลงและใช้เวลาในการรักษาประมาณ 2 สัปดาห์ ก็สามารถหายได้

พร้อมกันนี้ ได้เพิ่มโรคจิต (Psychosis) หรือ โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) ที่มีอาการเด่นชัดรุนแรงหรือเรื้อรังและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นลักษณะต้องห้ามด้วย 

ส่วนโรคอื่นๆ ยังคงกำหนดเป็นลักษณะต้องห้ามตามเดิม ได้แก่ 

1.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

2.โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

3.โรคพิษสุราเรื้อรัง

4.โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง ที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ทั้งนี้ มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้อมูลจาก รัฐบาลไทย Thaigov

ภาพจาก TNN ONLINE (แฟ้มภาพ)

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง