ประกาศเตือน อ.นาดี - กบินทร์บุรี ระวังน้ำท่วม 2 พ.ย.นี้

ประกาศเตือน อ.นาดี - กบินทร์บุรี ระวังน้ำท่วม 2 พ.ย.นี้
TNN ช่อง16
1 พฤศจิกายน 2563 ( 19:18 )
682
ประกาศเตือน อ.นาดี - กบินทร์บุรี ระวังน้ำท่วม 2 พ.ย.นี้

วันนี้ (1 พ.ย.63) กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศฉบับที่ 15 เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมขัง โดยมีรายละเอียดระบุว่า ด้วยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี ส่งผลให้มีน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลาน ไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชน อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

กองอํานวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินสถานการณ์น้ำ คาดว่ามวลน้ำจะไหลหลากผ่านคลองยาง แควหนุมาน อําเภอกบินทร์บุรี และแม่น้ำปราจีนบุรี ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ บริเวณ อําเภอนาดี และอําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยระดับน้ำมีแนวโน้มสูงกว่าตลิ่ง 0.5 - 0.7 เมตร ซึ่งมวลน้ำจะไหลหลากเข้าท่วมอําเภอกบินทร์บุรี ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 02.00 น. โดยคาดการณ์ว่า น้ำจะเอ่อล้นตลิ่งบริเวณชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน หากไม่มีฝนตกเพิ่มขึ้นในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ ดังนี้

1. ติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขังอยู่หรือเคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะบริเวณตําบลบุพราหมณ์ อําเภอนาดี ตําบลหนองกี่ ตําบลนาแขม ตําบลเมืองเก่า และตําบลกบินทร์บุรี อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อม ในการอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์น้ำหลาก

3. ปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำพร้อมพิจารณา ความเหมาะสมในการบริหารน้ำ โดยเร่งระบายน้ำในลําน้ำ/แม่น้ำ

4. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ พร้อมด้วยเครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงจัดเตรียมระบบสื่อสารสํารอง เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง