รีเซต

สรุปทุกเงื่อนไข “สมุย พลัส โมเดล” และวิธีการเดินทาง ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

สรุปทุกเงื่อนไข “สมุย พลัส โมเดล” และวิธีการเดินทาง ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
Ingonn
15 กรกฎาคม 2564 ( 08:11 )
2.3K
สรุปทุกเงื่อนไข “สมุย พลัส โมเดล” และวิธีการเดินทาง ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 

วันที่ 15 กรกฎาคมนี้ จะเป็นการเปิดประเทศอีกหนึ่งโครงการกับ “สมุย พลัส โมเดล” ที่รับไม้ต่อจาก “ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์” เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ประเทศไทย โดยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามมาตรฐานการป้องกันโควิด-19 โดยวันนี้ TrueID ได้สรุปเงื่อนไข การเตรียมความพร้อมท่องเที่ยวในเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า มาไว้ที่นี่แล้ว

 

 


รู้จัก “สมุย พลัส โมเดล”


ในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ เกาะสมุย จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายใต้โครงการสมุย พลัส โมเดล หลังจากนั้นในวันที่ 23 กรกฎาคม เกาะพะงัน และเกาะเต่า จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายใต้โครงการเดียวกัน ซึ่งในพื้นที่ 3 เกาะ มีทั้งประชาชน ชาวต่างชาติ และกลุ่มแรงงานต่างชาติ 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ได้รับการฉีดวัคซีนรวมกันแล้ว 89,000 คน จากจำนวนประชากรประมาณ 125,000 คน มีภูมิคุ้มกันหมู่ 71.4%  ตามข้อกำหนดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 


กลุ่มประเทศนักท่องเที่ยว “สมุย พลัส โมเดล” ครั้งนี้ เป้าหมายเป็นยุโรป ฮ่องกง ไต้หวัน และสิงคโปร์ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง คาดว่าการใช้จ่ายจะเพิ่มมากขึ้นเป็น 100,000 บาทต่อคนต่อทริป จากเดิมประมาณ 50,000 บาทต่อคนต่อทริป โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการมาเกาะสมุยเหมือนกับ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” คือมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง ตามหลักเกณฑ์

 

 

 

เงื่อนไข “สมุย พลัส โมเดล”


1.ต้องเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มความเสี่ยงต่ำ หรือปานกลาง และต้องอยู่ในประเทศนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนเดินทางมาไทย

 


2.ต้องมีเอกสารรับรองการรับวัคซีน ที่รับรองโดย อย.หรือ WHO ครบตามประเภทที่กำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน

 


3.เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางได้แต่จะต้องมาพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัดซีนตาม ข้อ 2 ครบโดส และมีผลตรวจ COVID-19 (RT-PCR) ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

 


4.กรณีเคยติดเชื้อ COVID-19 และรักษาหายแล้ว สามารถเดินทางได้ แต่ต้องได้รับวัคชีนครบตามประเภทมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน

 


5.ต้องมีผลตรวจ COVID-19 (RT-PCR) ภายใน 72 ชั่งโมง ก่อนออกเดินทาง

 


6.ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุม COVID-19 วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า USD 100,000

 

 

 

นักท่องเที่ยวต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง


1.หนังสือรับรองให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

 


2.มีใบรับรองแพทย์ยืนยันผลตรวจว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง 

 


3.มีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลตลอดจนหลักประกันอย่างอื่นรวมถึงกรณีติดเชื้อโควิด -19 ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยในวงเงินไม่น้อยกว่า 1 แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

 


4.มีหลักฐานการชำระค่าที่พัก และค่าตรวจเชื้อ และระบุวันเข้าพักไม่น้อยกว่า14 วัน 

 


5.ตั๋วเครื่องบิน

 


6.เอกสาร Vaccine Certificate ครบโดส ตามที่องค์กรอนามัยโลกกำหนด

 

 

 


นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องบินเข้าสมุยเท่านั้น


สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อร่วมโครงการสมุย พลัส โมเดลต้องเข้าเกาะสมุย โดยทางอากาศเท่านั้น สามารถบินจากต่างประเทศมาเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จะให้บริการเที่ยวบินพิเศษในเส้นทางกรุงเทพฯ-สมุย (ไป-กลับ) วันละ 3 เที่ยวบินเฉพาะผู้โดยสารที่ร่วมโครงการนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.เป็นต้นไป พร้อมกันนี้อยู่ระหว่างการหารือกับสิงคโปร์ แอร์ไลน์ และกาตาร์ แอร์เวย์ส บินตรงลงที่เกาะสมุยด้วย

 

 

โดยสายการบินต้องคัดกรองอาการทางเดินหายใจตรวจวัดอุณหภูมิก่อนออกเดินทาง โดยให้รับเฉพาะการเดินทางด้วยสายการบินจากต่างประเทศตรงเข้าเกาะสมุย หรือสายการบินในประเทศที่มีเที่ยวบินเฉพาะที่รับต่อจากต่างประเทศเส้นทางกรุงเทพฯ – เกาะ สมุย เท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่เกาะสมุยโดยเที่ยวบินอื่นภายในประเทศ ยกเว้นกรณีได้อนุมัติเชื่อมต่อการเปิดพื้นที่นำร่องอื่น

 

 

 

เมื่อมาถึงเกาะสมุยต้องทำอย่างไร


1.ติดต่อแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และอื่นๆ ตามที่พื้นที่กำหนด

 


2.เดินทางเข้าที่พัก ASQ โดยพาหนะที่กำหนด

 


3.เข้ารับการตรวจ RT-PCR ครั้ง 1 โดยระหว่างรอผลตรวจต้องพักอยู่ในห้องพักเท่านั้น และค่าใช้จ่ายในการตรวจ เป็นความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว (อาจรวมค่าตรวจในแพ็คเก็จที่พัก ASQ)

 

 

 

รูปแบบการท่องเที่ยว “สมุย พลัส โมเดล” 


ช่วง 3 วันแรก นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาต้องเข้าพักในโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (ALQ) บนเกาะสมุยเท่านั้น และสามารถใช้บริการในโรงแรมได้ทุกประเภท รวมถึงชายหาดในบริเวณที่เป็นส่วนของโรงแรมได้ ไม่จำกัดให้อยู่เฉพาะในห้องพักเท่านั้น

 


ช่วงวันที่ 4-7 วัน สามารถออกจากพื้นที่โรงแรมได้ แต่ต้องท่องเที่ยวภายในเกาะสมุยในเส้นทางที่กำหนดเป็นการเฉพาะ (SEALED ROUTE)  เช่น หาดถ้ำร้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สามารถขึ้นเรือยอชต์ได้

 


ช่วง 7-14 วันหลัง สามารถเปลี่ยนจากโรงแรม ALQ ไปยังโรงแรมใหม่ได้ แต่ต้องเป็นโรงแรมที่ได้รับเครื่องหมาย SHA+ เท่านั้น และเดินทางไปเที่ยวในเกาะพะงันและเกาะเต่าได้

 

 


การตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับนักท่องเที่ยว


การตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะมีการตรวจ RT -PCR ทั้งหมด 3 ครั้ง ในวันที่ 1 ของการเดินทางมาถึง วันที่ 6 -7 ของสัปดาห์ และวันที่ 12 -13 ของสัปดาห์

 

 

 

การเดินทางต่อหรือเดินทางกลับ


จากเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า จะเดินทางไปจังหวัดอื่นๆ ในประเทศ ให้แสดงหลักฐานว่าได้พักอย่างน้อย 14 คืน รวมถึงผลตรวจ RT-PCR TEST ทั้งสามครั้ง และแสดงหลักฐานการควบคุมโรค ตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด

 

หากพักไม่ต่ำกว่า 14 คืน ต้องเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถไปยังพื้นที่อื่นๆ ในราชอาณาจักรได้

 

 

 

แตกต่างจาก “ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์” อย่างไร


“สมุย พลัส โมเดล” จะแตกต่างจาก “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ที่ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ เมื่อได้รับการคัดกรองไม่พบการติดเชื้อก็สามารถเดินทางไปได้ทั่วเกาะภูเก็ตจนครบ 14 วัน จึงจะออกไปพื้นที่อื่นในประเทศไทยได้ แต่สมุย พลัส โมเดล กักตัวเพียง 7 วัน ก็สามารถเปลี่ยนจากเกาะสมุย ไปเกาะพะงัน หรือเกาะเต่าต่อได้ตามรูปแบบที่กำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก กรมการท่องเที่ยว , เพจ PR.Surat สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี , เพจ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย , มติชน

ภาพจาก เพจ PR.Surat สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

-------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง