รีเซต

"สมุย พลัส โมเดล" อีกก้าวเปิด ปท. รับต่างชาติ 15 กค.

"สมุย พลัส โมเดล" อีกก้าวเปิด ปท. รับต่างชาติ 15 กค.
มติชน
1 กรกฎาคม 2564 ( 07:15 )
65
"สมุย พลัส โมเดล" อีกก้าวเปิด ปท. รับต่างชาติ 15 กค.

 

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ยืนยันพร้อมเปิดเกาะ 15 ก.ค.นี้ ภายใต้รูปแบบ “สมุย พลัส โมเดล” (Samui Plus Model) แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยยังคงพุ่งสูงขึ้น แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำภอเกาะสมุย ใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเกาะสมุย ทั้งในเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ กลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยและประกอบธุรกิจที่เกาะสมุย และกลุ่มแรงงานต่างชาติ 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) การป้องกันผู้ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงเข้าเกาะ และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพื่อไม่ให้กระทบต่อแผนการเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

 

 

ธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย ระบุว่า จำเป็นต้องกำหนดพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ และบังคับใช้มาตรการควบคุมที่จำเป็นเพื่อชะลอ และสกัดกั้นการระบาดของเชื้อโรคอย่างเร่งด่วน หากมีบุคคล หรือผู้ประกอบการรายใด หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบเดินทาง หรือขนย้ายแรงงานต่างชาติ หรืออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย หรือรับแรงงานต่างชาติที่ออกจากสถานที่พักคนงานตามที่ได้มีคำสั่งปิดสถานที่ไว้แล้วเข้าทำงาน โดยมิได้ผ่านการตรวจสอบคัดกรองโรค เป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคขึ้นใหม่ในพื้นที่อื่นๆ ต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย หากพบว่าเจ้าหน้าที่มีการปล่อยปละละเลย หรือการย่อหย่อนการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้มีการกระทำที่เป็นความผิดเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ และเป็นเหตุให้เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนขึ้น ผู้บังคับบัญชาสามารถพิจารณาตามกฎหมายเพื่อดำเนินการทางวินัยได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

 

 

 

อภิเดช พรหมคุ้ม สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย เผยว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาเกาะสมุยจะมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำไม่มีการพบเชื้อกลายพันธุ์ตามที่กรมควบคุมโรคกำหนดไว้ นักท่องเที่ยวต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบเกณฑ์ของแต่ละชนิด ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเดินทางมาถึงเกาะสมุยจะต้องลงข้อมูลส่วนตัว การเดินทาง และสถานที่พัก ในแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” จากนั้นก็จะเข้ากระบวนการคัดกรองตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค และเข้าพักที่โรงแรม ALQ พร้อมกับโหลดแอพพลิเคชั่น Coste ของกรมควบคุมโรค ซึ่งจะเป็นระบบการดูแลสุขภาพระหว่างที่พักในโรงแรม วันแรกจะถูกตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากไม่พบเชื้อ จะได้รับคิวอาร์โค้ดสำหรับนำไปแสดงเพื่อใช้บริการในโรงแรม ALQ และวันที่ 8 นักท่องเที่ยวจะถูกตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นครั้งที่ 2 หากไม่พบเชื้อเป็นครั้งที่ 2 นักท่องเที่ยวก็จะได้คิวอาร์โค้ดอีกตัว และจะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะพะงัน เกาะเต่า หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นพื้นที่จำกัดที่ถูกกำหนดไว้ พร้อมกับนำคิวอาร์โค้ดแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการ เมื่อครบวันที่ 13 จะมีการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 3 หากไม่พบเชื้อก็สามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศ

 

 

 

สำหรับการเดินทางภายในประเทศ ศปก.เกาะสมุยก็ได้มีมาตรการคัดกรองตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 3 ส่วน ประกอบด้วย 1.การเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงหรือสีแดงเข้ม ถ้านักท่องเที่ยวได้รับการฉีดวัคซีนครบตามมาตรฐานของแต่ละชนิด หรือมีการตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR. ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเกาะสมุยได้แบบไม่ต้องกักตัวแต่ใช้มาตรการแยกตัว สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ ป้องกันตนเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ไม่เข้าไปในที่ชุมชนหนาแน่น ไม่ไปในงานที่มีคนหนาแน่น ไม่สังสรรค์กัน 2.ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนมาก่อน หรือไม่ได้รับการตรวจเชื้อก่อนมาเกาะสมุย จะต้องเข้ารับการกักตัว ถ้าพักที่โรงแรมก็จะใช้รูปแบบของโฮเทล ควอรันทีน (Hotel Quarantine) ถ้ากักตัวที่บ้านก็จะใช้รูปแบบโฮม ควอรันทีน (Home Quarantine) 3. ถ้าเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองที่ท่าเทียบเรือและสนามบิน พบความเสี่ยงก็จะมีการให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ จุดนั้นทันที หรือส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลเกาะสมุย

 

 

ขณะที่ รัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย กล่าวว่า อยากเรียนว่า ภูเก็ต เกาะสมุย ในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของเรา สถานการณ์โควิดเราต้องแยกกันจากมวลรวมของประเทศ สถานการณ์ของเราค่อนข้างปลอดภัย เราไม่มีเคสโควิดกันเป็นเดือน เราไม่มีคลัสเตอร์ใดๆ ทั้งสิ้น บรรยากาศดี ธรรมชาติสวยงาม ทุกท่านมีความมั่นใจได้ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือนักท่องเที่ยวชาวไทย

 

 

ด้าน วิทยา หวังพัฒนธน กรรมการผู้จัดการโรงแรมเฉวงรีเจ้นท์ และโรงแรมเมลาตี บีชรีสอร์ท กล่าวว่า โรงแรมหลายแห่งบนเกาะสมุย เริ่มมีการตื่นตัวและปรับปรุงสถานที่เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่ 15 ก.ค. นี้ แม้ว่าในช่วงแรกจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไม่มากนัก แต่ในระยะยาว ถ้านักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในมาตรการก็จะทำให้เดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน ขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ได้ปรับการบริการตามมาตรฐาน SHA Plus และมีการเตรียมจัดโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดราคาห้องพัก ส่วนลดราคาค่าอาหาร สำหรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ

 

 

ด้าน วรสิทธิ์ ผ่องคำพันธุ์ รองประธานกรรมการโรงแรมในเครือโนรา กล่าวว่า ขอแนะนำให้ผู้ประกอบการจัดทำแผนการตลาด นำเสนอโปรโมชั่นราคาพิเศษต่างๆ ต่อเอเยนซี่ต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจจองห้องพักในราคาพิเศษ และในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. เป็นช่วงที่ทะเลอ่าวไทยสวยงามและไม่มีฝน จึงจะขอชูจุดเด่นนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งจะได้รับความประทับใจในเรื่องของราคาและในเรื่องของการบริการตามมาตรฐาน SHA Plus

 

 

“สมุย พลัส โมเดล” เป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะช่วยพลิกฟื้นการท่องเที่ยวของไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง