รีเซต

โปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์ “พระครูสุวิมลบุญญากร” เป็นพระราชาคณะ

โปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์ “พระครูสุวิมลบุญญากร” เป็นพระราชาคณะ
TNN ช่อง16
4 มีนาคม 2565 ( 21:22 )
177
โปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์ “พระครูสุวิมลบุญญากร” เป็นพระราชาคณะ

4 มีนาคม 65  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์


 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

 

พระครูสุวิมลบุญญากร ที่พักสงฆ์ดอยเทพนิมิต อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ มีนามว่า พระมงคลวัชโรดม


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบันข่าวที่เกี่ยวข้อง