รีเซต

7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี
TNN Health
23 พฤศจิกายน 2564 ( 16:39 )
104
7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

กรมควบคุมโรค ชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้ในคราวเดียวกัน

 

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมควบคุมโรคขอเชิญชวนให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 

1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป  

2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 

3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 

4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 

5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งรวมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ 

และ 7.โรคอ้วน คือผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ มีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 


เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่ อาจทำให้เกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ได้มากกว่ากลุ่มอื่น 

 

"สำหรับประชาชนทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อีกทั้งยังฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้ในคราวเดียวกัน เพื่อป้องกันการเกิดโรคปอดบวม ทั้งยังช่วยลดความรุนแรงของโรค และลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยลงได้ด้วย" นายแพทย์โอภาส กล่าว

 

ที่มา : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง