รีเซต

สนค.โชว์ 6 กลุ่มอาหารที่มีศักยภาพส่งออก ตามแผน”พลิกโควิดเป็นโอกาส”

สนค.โชว์ 6 กลุ่มอาหารที่มีศักยภาพส่งออก ตามแผน”พลิกโควิดเป็นโอกาส”
มติชน
15 เมษายน 2563 ( 11:23 )
107
สนค.โชว์ 6 กลุ่มอาหารที่มีศักยภาพส่งออก ตามแผน”พลิกโควิดเป็นโอกาส”

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวถึงความคืบหน้าที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ เตรียมการร่วมมือกับภาคเอกชนกลุ่มสินค้าและบริการ เพื่อพลิกโควิด เป็นโอกาส นั้น เบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์ ได้หารือกับเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลางขนาดย่อม ตลาดการค้าส่งค้าปลีก โมเดิร์นเทรด แพลตฟอร์มออนไลน์ และผู้ส่งออก เป็นต้น  โดยรับฟัง หาวิธีการแก้ปัญหาในพื้นที่ และวางแผนการทำงานในอนาคต ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้

 

นางสาวพิมพ์ชนก กล่าวว่า พร้อมกันนี้ สนค. ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์การนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศต่างๆทั่วโลก และคัดเลือก 37 รายการสินค้าศักยภาพ ที่ตลาดโลกจะนำเข้าจากไทยเพิ่มได้ เช่น กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง ปัจจุบันไทยมีสัดส่วนในตลาดโลกเพียง 4.4 % ลิ้นจี่ที่ไทยมีสัดส่วนตลาดโลก 6% ขณะที่สินค้าบางรายการไทยทำได้ดีอยู่แล้วต้องรักษาไม่ให้สัดส่วนลดลง เช่น ข้าวสาร ทูน่ากระป๋อง และไก่แปรรูป ซึ่งมีสัดส่วนตลาดโลกที่ 24.6% 27.3 %และ 31.2% ตามลำดับ

 

 

 

นางสาวพิมพ์ชนก กล่าวว่า นอกจากรายการสินค้าศักยภาพแล้ว สนค. ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาหารในอนาคต (Future food trends) โดยคัดเลือก 6 แนวโน้มที่ไทยอาจรุกตลาดให้มากขึ้น ได้แก่ 1. ตลาดอาหารรักษาสุขภาพ  2. อาหารที่มีการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. สินค้าพรีเมี่ยมที่มีจุดขายเฉพาะ เช่น น้ำตาลต่ำ อาหาร plant-based หรือคีโต (ketogenic) 4. อาหารสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย 5. การให้ข้อมูลกับผู้บริโภคมากขึ้นและโปร่งใส และ 6.  สินค้าที่มีเรื่องราว เช่น สินค้าจีไอ  สินค้าโอทอป สินค้าฮาลาล เป็นต้น

 

“ จะนำผลการหารือและการศึกษาถึงโอกาสส่งออกสินค้าไทยในทั่วโลก ประมวลเป็นแผนงานให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต่อไป ในเร็วๆนี้เพื่อให้ดำเนินการได้ตามแผนงาน ซี่งบางส่วนจะมีการประสานกับหน่วยงานนอกกระทรวงพาณิชย์ ให้การร่วมกันผลักดันและส่งเสริมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” นางสาวพิมพ์ชนก กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง