รีเซต

สิทธิประกันสังคม หยุดหายใจขณะนอนหลับ ‘เบิกค่ารักษา Sleep test’ ได้

สิทธิประกันสังคม หยุดหายใจขณะนอนหลับ ‘เบิกค่ารักษา Sleep test’ ได้
TNN ช่อง16
26 มกราคม 2567 ( 15:20 )
35
สิทธิประกันสังคม หยุดหายใจขณะนอนหลับ ‘เบิกค่ารักษา Sleep test’ ได้

นับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนม. 33 และ ม. 39 และ ประสบปัญหานอนกรน หยุดหายใจขณะนอนหลับ เนื่องจากล่าสุด สำนักงานประกันสังคม ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน เพื่อคุ้มครองผู้ประกันตนที่ป่วยด้วย ‘โรคหยุดหายใจขณะหลับ’ เนื่องจากคนวัยทำงานมีภาวะดังกล่าว ทำให้มีอุปสรรคต่อการทำงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดปรกติอื่น ๆ ตามมาได้ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ 


สิทธิประกันสังคมนี้ ครอบคลุมการรักษาตั้งแต่การวินิจฉัยทางการแพทย์ ในกลุ่มคนที่มีสัญญาณบ่งบอกว่าจะเข้าข่ายโรคดังกล่าว ค่าอุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริมสำหรับการรักษา โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 เป็นต้นไป ได้แก่ 


- ค่าตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) ชนิดที่ 1 (มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามขณะตรวจทั้งคืน) จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 7,000 บาท

- ค่าตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) ชนิดที่ 2 (ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามขณะตรวจ) จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 6,000 บาท

- ค่าเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (CPAP) สำหรับผู้ป่วยนอนกรนและหยุดหายใจขณะนอนหลับ ชุดละ 20,000 บาท

- หน้ากากครอบจมูกหรือปากที่ใช้กับเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า ชิ้นละ 4,000 บาท


อ่านรายละเอียดสิทธิการรักษา ‘โรคหยุดหายใจขณะหลับ’  คลิกที่นี่ข้อมูลจาก: ทำเนียบรัฐบาล

ภาพจาก:  AFP 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง