รีเซต

สถาบันสิทธิฯ มหิดล ร่อนแถลงการณ์ 3ข้อ จี้รัฐยุติตั้งฝ่ายตรงข้าม หลีกเลี่ยงการสูญเสีย

สถาบันสิทธิฯ มหิดล ร่อนแถลงการณ์ 3ข้อ จี้รัฐยุติตั้งฝ่ายตรงข้าม หลีกเลี่ยงการสูญเสีย
มติชน
25 พฤศจิกายน 2563 ( 14:22 )
92
สถาบันสิทธิฯ มหิดล ร่อนแถลงการณ์ 3ข้อ จี้รัฐยุติตั้งฝ่ายตรงข้าม หลีกเลี่ยงการสูญเสีย

วันนี้ (25 พ.ย.) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง การชุมนุมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยระบุว่า ตามที่คณะราษฎร 63 จะจัดการชุมนุมในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอยืนยันสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมตามที่ได้รับการคุ้มครอง โดยกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี ในฐานะหน่วยงานที่ทำงานด้านการศึกษา เราสนับสนุนให้เยาวชนที่ไม่ว่าจะมีความเชื่อทางการเมืองใดๆ มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิของตนอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

 

เพื่อให้การใช้สิทธิในการชุมนุมโดยสงบได้รับการคุ้มครองและเพื่อให้สังคมไทยมีการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยโดยไร้ความรุนแรง สถาบันฯ ขอเรียกร้องให้

 

1. รัฐบาลต้องปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในการเคารพและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและในการชุมนุมโดยสงบ รัฐต้องดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสียในกลุ่มผู้ชุมนุม
2. รัฐบาลต้องไม่ใช้มาตรการคุกคามเพื่อจำกัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมหรือการจัดตั้งฝ่ายตรงข้ามมาปะทะ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดความแตกแยกมากขึ้นในสังคม
3. ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง และใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยในการจัดการกับปัญหา และมีความเปิดใจกว้าง รับฟังความเห็นที่หลากหลาย และเคารพสิทธิของทุกคน
 
 
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง