รีเซต

โคทม แนะ เฟ้นคนร่วมกก.ปรองดอง ต้องตรงตามวัตถุประสงค์ จะได้ผลดี

โคทม แนะ เฟ้นคนร่วมกก.ปรองดอง ต้องตรงตามวัตถุประสงค์ จะได้ผลดี
มติชน
28 พฤศจิกายน 2563 ( 15:12 )
109
โคทม แนะ เฟ้นคนร่วมกก.ปรองดอง ต้องตรงตามวัตถุประสงค์ จะได้ผลดี

“โคทม” เผยต้องรอดูกก.สมานฉันท์ว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ชี้หากปรามาสก่อนก็เหมือนการค้านว่าไม่สามารถสมานฉันท์ได้

 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน นายโคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตั้งกรรมการสมานฉันท์ ว่า ที่ผ่านมาการตั้งกรรรมการเกิดผลในระดับหนึ่ง มีข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะ แต่ผลจากการตั้งกรรมการเช่นนี้ ไม่ได้มีลักษณะเชิงอำนาจเด็ดขาด ต้องเป็นไปตามข้อเสนอ หรือการศึกษาของคณะกรรมการ ซึ่งบางอย่าง เมื่อนำไปทำแล้วเกิดปัญหา แต่บางอย่างยังไม่ทำก็เกิดปัญหา ทั้งนี้ในการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ครั้งจึงยังไม่อยากแนะนำอะไรมาก ต้องรอดูวัตถุประสงค์และการตั้งคณะกรรมการก่อนว่า ผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการนั้น มีคุณสมบัติตรงตามกับวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งหากตรงตามวัตถุประสงค์ก็ไม่ต้องแนะนำอะไรเพราะเขารู้ดีอยู่แล้ว แต่ถ้าหากไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หากแนะนำก็คงจะออกผลน้อย แต่การจะไปปรามาสก่อนก็จะเป็นเหมือนการค้านว่า อย่างไรก็ไม่สามารถสมานฉันท์ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง