แท็กซี่บิน Honda eVTOL เทคโนโลยีขนส่งผู้โดยสารภายในตัวเมือง

แท็กซี่บิน Honda eVTOL เทคโนโลยีขนส่งผู้โดยสารภายในตัวเมือง
TNN ช่อง16
4 ตุลาคม 2564 ( 23:51 )
19
แท็กซี่บิน Honda eVTOL เทคโนโลยีขนส่งผู้โดยสารภายในตัวเมือง

Honda บริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์ในประเทศญี่ปุ่นกำลังพัฒนาแท็กซี่บินอัตโนมัติพลังงานไฟฟ้า Honda eVTOL ที่สามารถบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่ง (eVTOL) แท็กซี่บินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของบริษัทภายในปี 2030 การนำเทคโนโลยีเพื่อการเดินทางขนส่งและหุ่นยนต์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนทั่วโลก รวมไปถึงการมองไปยังพรมแดนใหม่บนอวกาศ การพัฒนาอื่น ๆ สำหรับใช้งานบนอาณานิคมแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์บนดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคต


สำหรับแท็กซี่บินอัตโนมัติพลังงานไฟฟ้า Honda eVTOL ได้รับการออกแบบให้ขับเคลื่อนด้วยใบพัด 10 ชุด ระบบการขนส่งผู้โดยสารแบบอัตโนมัติ ผู้โดยสารสามารถจองที่นั่งล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันโดยทำการเลือกรูปแบบของแท็กซี่บินได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ Hybrid ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮบริดกังหันก๊าซ (Gas Turbine Hybrid Powder Unit) ผสมพลังงานไฟฟ้าใช้สำหรับการเดินทางระยะไกลระหว่าง 100-400 กิโลเมตรหรือเลือกรูปแบบ All Electric ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ใช้สำหรับการเดินทางระยะไม่เกิน 100 กิโลเมตร ระบบขนส่งอัตโนมัติจะทำการสรุปข้อมูลการเดินทางและส่งรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติมารับตามตำแหน่งที่ระบุเอาไว้เพื่อเดินทางไปยังสถานีจอดของแท็กซี่บินอัตโนมัติพลังงานไฟฟ้า Honda eVTOL


บริษัท Honda เรียกระบบขนส่งอัตโนมัติรูปแบบใหม่นี้ว่า Mobility Ecosystem ใช้แท็กซี่บินอัตโนมัติพลังงานไฟฟ้า Honda eVTOL เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนให้บริการผู้โดยสารร่วมกับยานพาหนะอัตโนมัติบนพื้นดิน แท็กซี่บินสามารถบินบนท้องฟ้าเป็นเส้นทางตรงดิ่งทำให้ผู้โดยสารถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วหมดปัญหาเรื่องสภาพการจราจรบนถนน บริษัทได้ให้ความสำคัญด้านระบบความปลอดภัยในมาตรฐานเดียวกับเครื่องบินโดยสารเชิงพาณิชย์แต่เน้นการขนส่งผู้โดยสารภายในตัวเมืองเป็นหลัก


เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาแท็กซี่บินอัตโนมัติพลังงานไฟฟ้า Honda eVTOL มาจากองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ของบริษัทที่สะสมมาอย่างยาวนาน เช่น เครื่องบินเจ็ทส่วนบุคคล HondaJet รถแข่งสูตรหนึ่ง F1 Race Racing Car รถยนต์ไฮบริดพลังงานไฮโดรเจนผสมพลังงานไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและระบบเซ็นเซอร์ควบคุมต่าง ๆ  


การบินให้บริการของแท็กซี่บินอัตโนมัติพลังงานไฟฟ้า Honda eVTOL ถูกควบคุมและตรวจสอบโดยศูนย์ควบคุมการบินส่วนกลาง (Flight operations system) ศูนย์การจราจรทางอากาศ (Air traffic control system) และหน่วยตรวจสอบซ่อมบำรุงด้านความปลอดภัย (Maintenance service) โดยแท็กซี่บินอัตโนมัติจะใช้สถานีขนส่งภาคพื้นดินคล้ายสนามบินขนาดเล็กเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารและระบบขนส่งอัตโนมัติภาคพื้นดินด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ นับเป็นก้าวสำคัญของบริษัท Honda ผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์ในประเทศญี่ปุ่นที่กำลังมุ่งหน้าสู่เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอื่น ๆ ทั่วโลก
ข้อมูลจาก  newatlas.com  

ภาพจาก  global.honda   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง