รีเซต

กรมควบคุมโรคยืนยันวัคซีนไทยทุกสูตรกันป่วยหนัก-เสียชีวิต 90-100 %

กรมควบคุมโรคยืนยันวัคซีนไทยทุกสูตรกันป่วยหนัก-เสียชีวิต 90-100 %
TNN ช่อง16
15 มกราคม 2565 ( 08:30 )
35
กรมควบคุมโรคยืนยันวัคซีนไทยทุกสูตรกันป่วยหนัก-เสียชีวิต 90-100 %

วันนี้ ( 15 ม.ค. 65 )นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผย ผลการศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนไทย ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 ในพื้นที่ภูเก็ต กรุงเทพฯ เชียงใหม่และกาฬสินธุ์ พบว่า วัคซีนทุกชนิด ทุกสูตรใช้ฉีดในประเทศไทยสามารถป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิต ได้ร้อยละ  90 -100 และการฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าและไฟเซอร์ สามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน สูงถึงร้อยละ 80 - ร้อยละ 90 

การศึกษาในพื้นที่ภูเก็ต เมื่อเดือน สิงหาคม 2564 พบว่า กาารฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยละ 20  / ป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิตร้อยละ 90  ส่วนการฉีดสูตรไขว้ซิโนแวค เข็มที่ 1 แอสตร้าฯ เข็มที่2  ป้องกันการติดเชื้อร้อยละ 94.2  ป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิตได้ร้อยละ 100

การศึกษาในพื่นที่กรุงเทพมหานคร ระว่างเดือน กันยายน-ตุลาคม 2564 วัคซีน ซิโนแวค 2เข็ม ป้องกันการติดเชื้อร้อยละ 66  แอสตร้าฯ 2เข็ม ป้องกันการติดเชื้อร้อยละ 75   ส่วยสูตรไขว้ซิโนแวค เข็มที่ 1 แอสตร้าเข็มที่  2 ป้องกันการติดเชื้อร้อยละ 75

การศึกษาในพื้นที่เชียงใหม่ เดือนธันวาคม 2564 พบว่า วัคซีนซิโนแวค 2เข็ม ป้องกันการติดเชื้อร้อยละ 28  ป้องกันการเสียชีวิตร้อยละ 97 วัคซีนแอสตร้าฯ 2เข็ม ป้องกันการติดเชื้อร้อยละ 92 ป้องกันการเสียชีวิตร้อยละ97 วัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อ ร้อยละ 92  ป้องกันการเสียชีวิตร้อยละ97 ขณะที่สูตรไขว้ วัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 1  แอสตร้าฯ เข็มที่ 2 ป้องกันการติดเชื้อร้อยละ 93 ป้องกันการเสียชีวิตร้อยละ97

การศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนเข็มที่ 3 ในพื้นที่จ.ภูเก็ต เดือน สิงหาคม2564 พบว่า วัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม กระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยแอสตร้าฯสามารถ ป้องกันการติดเชื้อร้อยละ 94.2  ป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิต ร้อยละ100

การศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เดือนกันยายน-ตุลาคม2564 พบว่าวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม กระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยแอสตร้าฯ  ป้องกันการติดเชื้อร้อยละ 86 ป้องกันการเสียชีวิตร้อยละ 99 ขณะที่วัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม กระตุ้นด้วยไฟเซอร์  ป้องกันการติดเชื้อร้อยละ 82  ป้องกันการเสียชีวิตร้อยละ 99

การศึกษาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อเดือนธันวาคม พบว่า วัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม กระตุ้นด้วยแอสตร้าฯเข็มที่ 3  ป้องกันการติดเชื้อร้อยละ 96  ป้องกันการเสียชีวิตร้อยละ 99  วัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ตามด้วยเข็ม 3 ไฟเซอร์  ป้องกันการติดเชื้อร้อยละ 98  ป้องกันการเสียชีวิตร้อยละ 99  ขณะที่วัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ฉีดเข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ ป้องกันการติดเชื้อร้อยละ 98 ป้องกันการเสียชีวิตร้อยละ 99

เมื่อศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนโควิด ต่อสายพันธุ์ โอมิครอนโดยเฉพาะ พื้นที่กาฬสินธุ์  เมื่อเดือนธันวาคม2564 พบว่า  วัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม ตามด้วยแอสต้าฯเข็มที่ 3 สามารถป้องกันการติดเชื้อร้อยละ 89ส่วนซิโนแวคซิโนแวค 2 เข็ม กระตุ้นด้วยไฟเซอร์เข็มที่ 2   ป้องกันการติดเชื้อร้อยละ 79 และพบว่าการฉีดวัคซีนเพียง 2 เข็มทุกชนิดทุกสูตรที่ใช้ในประเทศไทยสามารถป้องกันโอมิครอนได้เพียงร้อยละ 13 เท่านั้น  

ภาพจาก : AFPยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง