รีเซต

15 พฤษภาคม 2565 "วันวิสาขบูชา 2565" ประชาชนทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง

15 พฤษภาคม 2565 "วันวิสาขบูชา 2565" ประชาชนทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง
Ingonn
15 พฤษภาคม 2565 ( 11:54 )
5.5K
15 พฤษภาคม 2565 "วันวิสาขบูชา 2565" ประชาชนทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง

วันวิสาขบูชา 2565 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทั่วโลก ซึ่งกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนสามารถทำได้ใน "วันวิสาขบูชา" มีอะไรบ้าง เช็กที่นี่!

 

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อวันวิสาขบูชา 2565 พบว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส่วนใหญ่อยากให้จัดกิจกรรมรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ควบคู่กัน  สนใจตักบาตรพระสงฆ์ ทำบุญ ทำทาน ลด ละ เลิก อบายมุข  เวียนเทียน และฟังพระธรรมเทศนา และเห็นว่าควรนำหลักศีล5 มาใช้ในชีวิตประจำวัน  รองลงมาคือสติ หลักอริยสัจ 4 และ อิทธิบาท 4 คุณธรรมแห่งความสำเร็จและหลักการครองงาน และความกตัญญูกตเวที โดยอยากเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัว  

 

ส่วนกิจกรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ควรสืบสาน  เช่น ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำ ประเพณีพิธีสมโภชน้ำสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ และงานวันอัฏฐมีบูชา 

 

วันวิสาขบูชา 2565 คือวันอะไร

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

 

วันวิสาขบูชา 2565 ทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง

วันวิสาขบูชาของทุกปี ชาวพุทธศาสนิกชน จะพร้อมใจกัน ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระลึกถึงหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธองค์

 

แนวทางการปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชน

  1. ให้ทาน ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรในช่วงเช้าหรือเพล บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือเกื้อกูล
    ผู้ยากไร้และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
  2. รักษาศีล สำรวมระวังกายและวาจา ด้วยการรักษาศีล 5 หรือ ศีล 8 พร้อมทั้งบำเพ็ญเบญจธรรมสนับสนุน
  3. เจริญภาวนา บำเพ็ญภาวนาด้วยการไหว้พระ สวดมนต์และปฏิบัติสมาธิ และวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน
  4. เวียนเทียน การเวียนเทียนเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ในการนี้ควรแต่งกายให้สุภาพเพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย

 

งดจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ "วันวิสาขบูชา"

ตามที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ โดยในปีนี้วันวิสาขบูชา ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 


ทั้งนี้ เพื่อให้บังคับใช้กฎหมายในวันสำคัญทางศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชน ให้งดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืน (เวลา 24.00 น.) ของคืนวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 จนถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 (ยกเว้นเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ) 


หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง : 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง