รีเซต

เทศบาลเมืองอ่างศิลา แจกแพมเพิสให้ผู้ป่วยติดเตียงฟรีทั้งปี

เทศบาลเมืองอ่างศิลา แจกแพมเพิสให้ผู้ป่วยติดเตียงฟรีทั้งปี
TNN ช่อง16
29 กันยายน 2565 ( 11:33 )
23
เทศบาลเมืองอ่างศิลา แจกแพมเพิสให้ผู้ป่วยติดเตียงฟรีทั้งปี

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ในฐานะประธานกองทุน สป.สช. อ่างศิลา กล่าวว่า คณะกรรมการฯได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจการด้านสาธารณสุข ของหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยจัดสรรงบประมาณในการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชน 1500 รายโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และโครงการที่สำคัญคือการแจกแพมเพิสให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลาจำนวนประมาณ 120 คน ฟรีคนละ 3 ชิ้นต่อวันเป็นระยะเวลา 365 วันใช้งบประมาณจำนวน 1,500,000 บาท

นอกจากนี้ ยังอนุมัติงบประมาณให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขและกลุ่มชมรมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา อาทิเช่น รพ.สต.บ้านปึกรพ.สต.อ่างศิลา ที่เสนอโครงการ1000 วัน อัศจรรย์สำหรับหญิตั้งครรภ์และหลังคลอดรวมตลอดถึงชมรมมวลชนต่างๆที่เสนอของบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 5,200,000 บาท ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาด้านสาธารณสุข สร้างการเข้าถึงให้กับประชาชนได้มากขึ้น

ขณะที่นายมนูญ  วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลาในฐานะเลขานุการกองทุนฯ กล่าวว่า คณะกรรมการฯได้เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในปี 2566 และอนุมัติโครงการแผนงานกิจกรรมที่หน่วยรับบริการเสนอขอมาทั้งสิ้น 18 โครงการเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ประกาศ คณะกรรมการ สป.สช. ซึ่งจะตอบสนองทุกกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลาทั้งผู้ป่วยติดเตียง ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้หญิง ตั้งครรภ์

ผู้สูงอายุหรือบุคคลที่อยู่ในวัยทำงานและคณะกรรมการ โดยเฉพาะโครงการแจกแพมเพิส ฟรีให้กับผู้ป่วยติดเตียงโดยจะประสานงานกับ รพ.สต.ทั้ง 5 แห่ง ในพื้นที่รับผิดชอบก่อนการดำเนินการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยติดเตียงต่อไป โดยใช้เงินสมทบจากรายได้ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา


ภาพจาก เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง