รีเซต

หาดสองแควเอาจริง ฝึกใช้มือถือสื่อสารสู้โควิด

หาดสองแควเอาจริง ฝึกใช้มือถือสื่อสารสู้โควิด
77ข่าวเด็ด
27 เมษายน 2563 ( 00:31 )
82
หาดสองแควเอาจริง ฝึกใช้มือถือสื่อสารสู้โควิด

 

จังหวัดอุตรดิตถ์ ยังเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยช่วง 14-28 วันที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดระดับที่สามารถป้องกันการระบาดของโรคได้ดีจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือ การเฝ้าระวังและการบริหารจัดการประชากรจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วงที่ยังไม่มีการผ่อนคลายมาตรการ จังหวัดอุตรดิตถ์มีชุมชนจำนวนมากออกมาร่วมมือกับทางราชการในการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ลดน้อยลงไป

 

 

ที่ชุมชนเทศบาลตรอน บ้านหาดสองแคว ตำบลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ หลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า มีผู้ติดเชื้อในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำให้ประชาชนในชุมชนนี้ ร่วมกันเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยปฏิบัติตามประกาศของทางราชการ และร่วมทำหน้าที่คัดกรองคนภายนอกเดินทางผ่านหมู่บ้านมีการตรวจสอบโดยละเอียด ในขณะที่ชุมชนร่วมกันทำหน้ากาดอนามัยจากผ้า เพื่อนำมาทดแทนหน้ากากอนามัยที่ขาดตลาด

 

 

ล่าสุดชุมชนแห่งนี้มีการพัฒนาระบบการสื่อสารสาธารณะ เข้าร่วมอบรมกับอาสาสมัครที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. พัฒนาเทคนิคการเขียนข่าวจากข้อมูลที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน พร้อมถ่ายภาพประกอบทั้งวีดีทัศน์ และ ภาพนิ่ง ที่สื่อความหมายการทำงาน สะท้อนสภาพปัญหา เพื่อผลักดันประเด็นการทำงานให้สังคมได้รับทราบรู้เห็นร่วมกันอย่างเข้าใจและเป็นข้อมูลจริงจากชุมชน

 

 

นางสาววิภาพร ชันยาสูบ ผู้นำในบ้านหาดสองแคว ตำบลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า หมู่บ้านนี้ เป็นกลุ่มชุมชนที่ทำงานร่วมกับ สสส.มาตลอด การปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานเอง การจัดการขยะ การพัฒนาอาหารปลอดภัย สิ่งเหล่านี้เป็นจุดแข็งของชุมชน การทำงานที่ผ่านมาส่งผลทำให้ปัจจุบันไม่เดือดร้อนแม้จะมีเคอร์ฟิว มาตรการเข้มงวดของการประกาศสภาวะฉุกเฉิน ห้างสรรพสินค้าปิด ร้านอาหารปิด แต่ชุมชนยังมีอาหารรับประทานอย่างอุดมสมบูรณ์

 


สามารถแบ่งปันให้กับคนที่เดือดร้อนต้องออกจากงาน หรือ งานไม่มีทำในช่วงที่รัฐบาลใช้ยาแรงในการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จากนี้ไปชุมชนจะสื่อสารให้ชุมชนอื่นได้รับทราบถึงการพัฒนาที่สามารถรองรับสภาวะวิกฤตได้เป็นอย่างดี ชุมชนของเราเหมือนเป็นธนาคารอาหารยามภัยมา การรับมือกับสถานการณ์โควิด ทำให้เรามั่นใจว่า ชุมชนหาดสองแควมีความมั่นคงทางอาหาร มีความพร้อมในการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่สาธารณะ การใช้สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วารสาร และ สื่อสมัยใหม่ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนตัวเองและเพื่อนบ้านให้เกิดความรู้ เกิดความเข้าใจถ่ายทอดความรู้ และชาวหาดสองแควก็ยินดีที่จะช่วยชุมชนอื่นๆ อีกด้วย

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง