รีเซต

มอบโฉนดที่ดินเกษตรกรของขวัญปีใหม่ รัฐตั้งเป้า 22 ล้านไร่

มอบโฉนดที่ดินเกษตรกรของขวัญปีใหม่ รัฐตั้งเป้า 22 ล้านไร่
TNN ช่อง16
16 มกราคม 2567 ( 12:21 )
36
มอบโฉนดที่ดินเกษตรกรของขวัญปีใหม่ รัฐตั้งเป้า 22 ล้านไร่

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 123 ราย 134 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,263 ไร่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพ มีรายได้ และความมั่นคงในชีวิต


สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ประมาณ 1 ล้าน 1 แสนไร่ โดยได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรแล้ว 6 หมื่นกว่าราย เนื้อที่ประมาณ 968,000 ไร่


เช่นเดียวกับที่ จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานและมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหารจำนวน 300 ราย  


นางสาว กุหลาบ สุนนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. มีภารกิจจัดสรรที่ดินรัฐให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินรับสิทธิในที่ดินได้ และได้รับการเพิ่มวงเงินสินเชื่อ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ สามารถใช้ค้ำประกันตัวบุคคลในชั้นสอบสวนและชั้นศาล/  นอกจากนี้ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากรัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการพัฒนาอาชีพ


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรทั้งจากระบบออนไลน์และออฟไลน์ ถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนด รวมทั้งสิ้น 227,152 แปลง  ออกโฉนดฯไปแล้ว 33,663 แปลง คิดเป็น 275,100 ไร่ เกษตรกร 29,006 ราย / โดยรัฐบาลตั้งเป้ามอบให้เกษตรกร 1.6 ล้านราย  เนื้อที่ 22 ล้านไร่ ทั่วประเทศ


ข้อมูลจาก: ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ 

ภาพจากผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ 


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง