รีเซต

NEX จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน PPให้ “คณิสสร์” 39.2 ล้านหุ้น

NEX จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน PPให้ “คณิสสร์” 39.2 ล้านหุ้น
ทันหุ้น
12 มิถุนายน 2567 ( 13:18 )
41
NEX จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน PPให้ “คณิสสร์” 39.2 ล้านหุ้น

#NEX #ทันหุ้น - บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. ได้มีมติอนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 75 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.66ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว คิดเป็นมูลค่ารวม 191.25 ล้านบาท จัดสรรหุ้นดังนี้

 

1. นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา จำนวน 39,215,686 หุ้น หรือ 52.29% ของจำนวน 75 ล้านหุ้น

2. บุคคลอื่นจำนวน 35,784,314 หรือ 47.71% ของจำนวน 75 ล้านหุ้น

สำหรับบุคคลอื่น อยู่ระหว่างการเจรจาสรุป และจะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไป

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ NEX ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง