รีเซต

ททท.-หอการค้าหนุน“Happy Model”กระตุ้นเที่ยวเชิงสุขภาพ

ททท.-หอการค้าหนุน“Happy Model”กระตุ้นเที่ยวเชิงสุขภาพ
TNN ช่อง16
23 กันยายน 2563 ( 14:52 )
319
ททท.-หอการค้าหนุน“Happy Model”กระตุ้นเที่ยวเชิงสุขภาพ

วันนี้ (23 ก.ย.63) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (MOU) กับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มุ่งเป้ากระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้น ขับคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศให้หมุนกระจายรายได้ลงไปให้ถึงฐานราก  โดยมีกรอบความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน ได้แก่ การส่งเสริมและกระตุ้นให้สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันในการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเชิงลึก ตลอดจนการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสื่อสารกลยุทธ์การทำงานระหว่างกัน  รวมไปถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อาทิ สายการบิน ผู้ประกอบการธุรกิจในภูมิภาค ซึ่งจะถูกดึงเข้ามาร่วมวางแผนสร้างกลยุทธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวร่วมกันกับทั้งสององค์กรด้วย  

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ในการดำเนินการเชิงรุกกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายหลังรัฐบาลได้มีนโยบายผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาระยะหนึ่ง โดยการใช้กลไกของสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ เป็นช่องทางเชื่อมโยงความร่วมมือ เนื่องจากเป็นสถาบันหลักภาคเอกชนของประเทศที่มีพลังในการส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชื่อมั่นว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะสร้างเครือข่ายพันธมิตรจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป

ด้านนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  กล่าวว่าการขับเคลื่อนของหอการค้าไทยและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว  ได้มีการส่งเสริมและขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้แนวทาง “การสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการรักษาและดูแลสุขภาพ (Medical & Wellness Hub) ของเอเชีย โดยขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านโมเดล “Happy Model” หรือ  “โมเดล อารมณ์ดี มีความสุข” ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ กินดี (Eat Well)  อยู่ดี (Live Well) ออกกำลังกายดี (Fit Well) และแบ่งปันสิ่งดี ๆ (Give Well) 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้ รวมถึงกิจกรรมหรือโครงการ ที่กำลังจะเกิดจากคณะทำงานฯ หากนำโมเดลดังกล่าวฯ ไปใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นไป  เพราะนอกจากจะเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ผ่านการท่องเที่ยวชุมชน  เพื่อเป็นกลไกให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน (Local Economy) ซึ่งจะเป็นฐานรากที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจ นำไปสู่การสร้างและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้      


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง