รีเซต

โควิดคร่าชีวิตอีก1 ราชบุรีบวกเพิ่มยอดเป็น 7 วันนี้เจอติดเชื้อ 24 ราย

โควิดคร่าชีวิตอีก1 ราชบุรีบวกเพิ่มยอดเป็น 7 วันนี้เจอติดเชื้อ 24 ราย
ข่าวสด
17 พฤษภาคม 2564 ( 01:20 )
49
โควิดคร่าชีวิตอีก1 ราชบุรีบวกเพิ่มยอดเป็น 7 วันนี้เจอติดเชื้อ 24 ราย

โควิดราชบุรี เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ติดเชื้อวันนี้บวกยอดอีก 24 ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ เม.ย. 2564 จำนวน 511 ราย เสียชีวิตสะสมรวม 7 ราย

 

 

วันที่ 16 พ.ค. 2564 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดราชบุรี รายงานสถานการณ์โควิด ข้อมูล ณ เวลา 21.00 น. พบผู้ป่วยติดเชื้อวันนี้ 24 ราย รักษาหายแล้ว 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ เม.ย. 2564 จำนวน 511 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 562 รักษาตัวในรพ. 227 ราย เสียชีวิตสะสมรวม 7 ราย

 

 

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 24 ราย ( รายที่ 539 - 562 ของจังหวัด ) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 20 ราย อยู่ในจังหวัด 1 ราย ไปต่างจังหวัด 21 ราย สัมผัสผู้ป่วยนครปฐม 1 ราย ประกอบด้วย
รายที่ 539 เพศชาย อายุ 37 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 522)
รายที่ 540 เพศชาย อายุ 23 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 522)
รายที่ 541 เพศหญิง อายุ 21 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 522)
รายที่ 542 เพศหญิง อายุ 19 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 522)
รายที่ 543 เพศชาย อายุ 19 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 522)

 

 

 

 

รายที่ 544 เพศชาย อายุ 17 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 522)
รายที่ 545 เพศชาย อายุ 11 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 522)
รายที่ 546 เพศหญิง อายุ 24 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 522)
รายที่ 547 เพศหญิง อายุ 22 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 522)
รายที่ 548 เพศชาย อายุ 14 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง นักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 522)

รายที่ 549 เพศหญิง อายุ 95 ปี ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง ไม่ได้ประกอบอาชีพ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 304,387)

รายที่ 550 เพศหญิง อายุ 86 ปี ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง ไม่ได้ประกอบอาชีพ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง)
รายที่ 551 เพศหญิง อายุ 67 ปี ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง ไม่ได้ประกอบอาชีพ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 387)
รายที่ 552 เพศหญิง อายุ 67 ปี ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง ไม่ได้ประกอบอาชีพ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 387)
รายที่ 553 เพศหญิง อายุ 49 ปี ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง ไม่ได้ประกอบอาชีพ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง)

รายที่ 554 เพศหญิง อายุ 49 ปี ต.ดอนทราย อ.โพธาราม อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 366)
รายที่ 555 เพศหญิง อายุ 31 ปี ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา อาชีพช่างเสริมสวย (ไปต่างจังหวัด)
รายที่ 556 เพศหญิง อายุ 14 ปี ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก อาชีพนักเรียน (อยู่ในจังหวัด)
รายที่ 557 เพศหญิง อายุ 26 ปี ต.วัดแก้ว อ.บางแพ อาชีพรับจ้าง (สัมผัสผู้ป่วย นครปฐม)
รายที่ 558 เพศชาย อายุ 52 ปี ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม อาชีพค้าขาย (ไปตลาดคลองเตย)

 

 

รายที่ 559 เพศหญิง (พม่า) อายุ 31 ปี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง อาชีพแม่บ้าน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 515)
รายที่ 560 เพศชาย (พม่า) อายุ 31 ปี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง อาชีพรับจ้าง (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 515)
รายที่ 561 เพศชาย (พม่า) อายุ 27 ปี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง อาชีพรับจ้าง (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 515)
รายที่ 562 เพศชาย อายุ 33 ปี ต.หน้าเมือง อ.เมือง อาชีพรับจ้าง (ไปต่างจังหวัด)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง