รีเซต

พื้นที่ชุ่มน้ำหวงเหอต้อนรับ 'หงส์' หนีหนาวเพิ่มขึ้นทุกปี

พื้นที่ชุ่มน้ำหวงเหอต้อนรับ 'หงส์' หนีหนาวเพิ่มขึ้นทุกปี
Xinhua
23 พฤศจิกายน 2565 ( 18:15 )
46
พื้นที่ชุ่มน้ำหวงเหอต้อนรับ 'หงส์' หนีหนาวเพิ่มขึ้นทุกปี

ซานเหมินเสีย, 23 พ.ย. (ซินหัว) -- ช่วงต้นฤดูหนาว ฝูงหงห์จะบินอพยพหนีหนาวลงใต้มายังพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำหวงเหอ เมืองซานเหมินเสีย มณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีน ซึ่งส่งเสริมการก่อสร้างระบบนิเวศอย่างแข็งขันตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการคุ้มครองหงส์ป่า ซึ่งช่วยให้จำนวนหงส์อพยพหนีหนาวมาอยู่ที่นี่เพิ่มขึ้นทุกปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง