คนละครึ่งเฟส 3 อีก 28 ล้านสิทธิ เต็มแล้ว!

คนละครึ่งเฟส 3 อีก 28 ล้านสิทธิ เต็มแล้ว!
มติชน
23 ตุลาคม 2564 ( 21:59 )
82
คนละครึ่งเฟส 3 อีก 28 ล้านสิทธิ เต็มแล้ว!

คนละครึ่งเฟส 3 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน จำนวน 28 ล้านสิทธิ ล่าสุดสิทธิเต็มแล้ว โดยในรอบนี้ กระทรวงการคลังได้ขยายวงเงินให้ผู้มีสิทธิในโครงการฯ เพิ่มอีก 1,500 บาทต่อคน ซึ่งผู้ลงทะเบียนรายใหม่ จะต้องทำการ “ยืนยันตัวตน” เพื่อได้รับสิทธิสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าและบริการทั่วไป

รวมทั้งสามารถซื้ออาหาร และเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ผ่านผู้ให้บริการระบบ ขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน สามารถใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 42,000 ล้านบาท อีกจำนวน 1,500 บาทต่อคน จากเดิมได้ 3,000 บาท รวมทั้งโครงการ 4,500 บาท เริ่มเดือนพฤศจิกายนนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง