รีเซต

‘ศบค.’ประกาศฉบับ3 ห้ามชุมนุม มั่วสุม เสี่ยงแพร่โควิด เว้นได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนโทษหนัก

‘ศบค.’ประกาศฉบับ3 ห้ามชุมนุม มั่วสุม เสี่ยงแพร่โควิด เว้นได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนโทษหนัก
มติชน
3 กุมภาพันธ์ 2564 ( 20:31 )
118
‘ศบค.’ประกาศฉบับ3 ห้ามชุมนุม มั่วสุม เสี่ยงแพร่โควิด เว้นได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนโทษหนัก

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)(ฉบับที่ 3) มีรายละเอียดดังนี้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง