รีเซต

เช็คเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ผู้สูงอายุ 2565 เงินสงเคราะห์ค่าทำศพ 3,000 บาท เข้าวันไหน ใครได้บ้าง

เช็คเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ผู้สูงอายุ 2565 เงินสงเคราะห์ค่าทำศพ 3,000 บาท เข้าวันไหน ใครได้บ้าง
Ingonn
5 ตุลาคม 2565 ( 14:50 )
29.9K
4
เช็คเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ผู้สูงอายุ 2565 เงินสงเคราะห์ค่าทำศพ 3,000 บาท เข้าวันไหน ใครได้บ้าง

เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ผู้สูงอายุ 2565 ครม. อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุรายละ 3,000 บาท จำนวน 93,127 ราย สำหรับ ผู้สูงอายุอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย , ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , ผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ ฯ ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 3,000 บาท เช็กสิทธิที่นี่

 

ครม.อนุมัติงบฯ วงเงินกว่า 279 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละ 3,000 บาท ซึ่งค้างจ่ายในงบประมาณปี 65 ตั้งแต่เดือน ต.ค.64 – พ.ค.65 จำนวนทั้งสิ้น 93,127 ราย ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เสนอ โดยต้องเป็นผู้สูงอายุที่เสียชีวิตอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย ต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องมีอายุครบตามเกณฑ์ และให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่น เป็นผู้ออกหนังสือรับรองตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด 

 

เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ผู้สูงอายุ 2565 ใครได้บ้าง

สำหรับคุณสมบัติผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเงินค่าจัดการศพตามประเพณี รายละ 3,000 บาท มีดังนี้ 

 1. ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะต้องมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย 

 2. ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้สูงอายุมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการฯ หรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ต้องให้ผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอ หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรองตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด 

 3. ผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณี โดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์

 

ขั้นตอนขอรับเงินค่าทำศพ เงินสงเคราะห์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต

ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์ สามารถยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาที่เสียชีวิต

 • หากเป็นพื้นที่ กทม. ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขต
 • ส่วนจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา

 

โดยต้องยื่นคำขอภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรพร้อมเอกสารประกอบการยื่นคำขอเงินค่าจัดการศพ

 

เอกสารขอรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต

 1. ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ 

 2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ 

 3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ กรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนหรืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้ง หรือดำเนินงานมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ด้วย 

 4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำขอ 

 5. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online 

 6. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ศผส.01) หรือ (ศผส.02) แล้วแต่กรณี

 

เงินสงเคราะห์ กรณีเสียชีวิต ผู้สูงอายุ 2565 เข้าวันไหน

เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูล เมื่อผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินรายละ 3,000 บาท ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือเป็นเช็ค หรือเงินสด **กรณีเป็นเงินสดจะต้องมีใบสำคัญการรับเงิน และถ่ายภาพประกอบไว้เป็นหลักฐาน

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง