รีเซต

เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ผู้สูงอายุ 2565 ได้ "เงินสงเคราะห์ 3,000 บาท" ยื่นคำขอค่าทำศพ คนจน ได้ที่ไหนบ้าง?

เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ผู้สูงอายุ 2565 ได้ "เงินสงเคราะห์ 3,000 บาท" ยื่นคำขอค่าทำศพ คนจน ได้ที่ไหนบ้าง?
Ingonn
27 มิถุนายน 2565 ( 09:39 )
3.5K
เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ผู้สูงอายุ 2565 ได้ "เงินสงเคราะห์ 3,000 บาท" ยื่นคำขอค่าทำศพ คนจน ได้ที่ไหนบ้าง?

"เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ผู้สูงอายุ 2565" ผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์รับเงินสงเคราะห์ ค่าทำศพ 3,000 บาท จะต้องมีฐานะยากจน ต้องมี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมีเอกสารรับรองว่าเป็นผู้มีรายได้น้อย โดยผู้ยื่นคำขอ (ครอบครัวผู้เสียชีวิต ญาติผู้รับผิดชอบจัดการศพ) จะต้องยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร พร้อมกับเอกสารสำคัญ

 

วันนี้ TrueID จะพามาเช็ก "เงินสงเคราะห์ 3,000 บาท" เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ผู้สูงอายุ ต้องทำอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนการขอรับเงินช่วยค่างานศพอย่างไร เช็กเลย!

 

หลักเกณฑ์ "เงินสงเคราะห์ค่าทำศพ"  ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต

  1. ผู้เสียชีวิตอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. สัญชาติไทย 
  3. ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ไม่มีก็ได้ แต่ต้องมีผู้นำท้องถิ่นหรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เซ็นต์เอกสารรับรองว่าเป็นผู้มี
  4. รายได้น้อย  
  5. ผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์

 

เอกสารที่ใช้

  1. มรณบัตรผู้สูงอายุ
  2. บัตรประชาชนผู้สูงอายุ และ บัตรประชาชนผู้ยื่นขอรับเงิน
  3. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุ (ถ้ามี) หรือ เอกสารรับรองว่าเป็นผู้มีรายได้น้อย โดยมีผู้นำท้องถิ่น หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เซ็นต์รับรอง (ขอแบบฟอร์มเอกสารได้ที่เทศบาล/อบต./พัฒนาสังคมจังหวัด/สำนักงานเขต)
  4. กรณีอยู่ในความดูแลของศูนย์, มูลนิธิ, สมาคม, องค์กร, สถานที่สำคัญทางศาสนา ให้แนบหนังสือแสดงความจดทะเบียน 

 

ผู้ยื่นคำขอ (ครอบครัวผู้เสียชีวิต ญาติผู้รับผิดชอบจัดการศพ) จะต้องยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร พร้อมกับเอกสารสำคัญ กรณีอยู่ในพื้นที่ กทม. ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขต ส่วนจังหวัดอื่นๆ ให้ยื่นคำขอในท้องที่ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการ อบต. เป็นต้น


เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูล เมื่อผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินรายละ 3,000 บาท ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือเป็นเช็ค หรือเงินสด  **กรณีเป็นเงินสดจะต้องมีใบสำคัญการรับเงิน และถ่ายภาพประกอบไว้เป็นหลักฐาน

 

ข้อมูล กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม