รีเซต

ผนึกกำลัง ระดมความร่วมมือช่วยเด็กและยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติด

ผนึกกำลัง ระดมความร่วมมือช่วยเด็กและยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติด
TrueID
5 เมษายน 2564 ( 17:36 )
127
ผนึกกำลัง ระดมความร่วมมือช่วยเด็กและยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติด

 

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  และ พ.ต.ท.วรรณพงษ์  คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมหารือเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการติดตามดูแลเด็กและเยาวชนโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (การตรวจหาสารเสพติดในเส้นผม) ระหว่าง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  

 

โดยมี นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นางสาวจิราพร บุญชูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 และ ดร. นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาสมทบ ประธานโครงการติดตามด้วยความห่วงใย พร้อมผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน ร่วมประชุม ณ ชั้น 5 ห้องกำแพงเพชร ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง