รีเซต

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ "พล.อ.ประยุทธ์" ไม่สิ้นสุดวาระนายกฯ 8 ปี

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ "พล.อ.ประยุทธ์" ไม่สิ้นสุดวาระนายกฯ 8 ปี
TNN ช่อง16
30 กันยายน 2565 ( 15:32 )
150
ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ "พล.อ.ประยุทธ์" ไม่สิ้นสุดวาระนายกฯ 8 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมากความเป็นนายกรัฐมนตรีของ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ไม่สิ้นสุดลง โดยการดำรงตำแหน่งนายกฯ ต้องนับตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 60

วันนี้ (30 ก.ย.65) เวลา 15.00 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยเสียงข้างมาก ให้ความเป็นนายกรัฐมนตรี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังไม่สิ้นสุดลง 

เนื่องจาก ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่า รัฐธรรมนูญ 2560 มีบทบัญญัติถึงความต่อเนื่องของคณะรัฐมนตรี ที่แม้จะดำรงตำแหน่งมาก่อนรัฐธรรมนูญ 2560 ใช้บังคับ แต่เมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 มีผลใช้บังคับแล้ว คณะรัฐมนตรี ที่แม้จะเข้าสู่ตำแหน่งจากรัฐธรรมนูญอื่น ให้ถือเป็นรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 2560 ตั้งแต่ 6 เมษายน 2560 

และเพื่อนำกฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาใช้กับคณะรัฐมนตรี ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนรัฐธรรมนูญ จะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์รัฐธรรมนูญ ยกเว้น จะมีบทเฉพาะกาลยกเว้นไว้ในบางเรื่อง 

แต่หากไม่มีเรื่องใดยกเว้น ก็จะต้องมีผลทันที ตั้งแต่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ ดังนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ 2560 

ดังนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้เมื่อ 6 เมษายน 2560 และพลเอกประยุทธ์ ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จึงเป็นการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 

และให้นับวันที่รัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใช้ เป็นวันที่เริ่มดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นับตั้งแต่ 6 เมษายน 2560 ดังนั้น จึงถือว่า ยังไม่ครบกำหนดเวลา 8 ปี ความเป็นนายกรัฐมนตรี ของพลเอกประยุทธ์ ยังไม่สิ้นสุดลง 

ส่วนบันทึกการประชุมครั้งที่ 500 และ 501 ของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่า การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อกำหนดจุดมุ่งหมายรายมาตราของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการอธิบายแนวความคิดของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และความเห็นของประธาน กรธ. และรองประธาน กรธ. ไม่ได้ถูกนำไปใช้อธิบายในจุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ.


ภาพจาก แฟ้มภาพ Thaigov


ข่าวที่เกี่ยวข้อง