TrueID

ปธ.สภาอุตฯภาคอีสาน จับมืออุบลไบโอฯ-ส.เขมราฐแจกแอลกอฮอล์ 3หมื่นขวด ช่วยคนชายแดนสู้โควิด-19

ปธ.สภาอุตฯภาคอีสาน จับมืออุบลไบโอฯ-ส.เขมราฐแจกแอลกอฮอล์ 3หมื่นขวด ช่วยคนชายแดนสู้โควิด-19
มติชน
20 เมษายน 2563 ( 21:03 )
90
ปธ.สภาอุตฯภาคอีสาน จับมืออุบลไบโอฯ-ส.เขมราฐแจกแอลกอฮอล์ 3หมื่นขวด ช่วยคนชายแดนสู้โควิด-19

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชานี นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมมอบแอลกอฮอล์75% บรรจุขวด 350 ml.  ซึ่งสนับสนุนโดย บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอลจำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ มอบให้แก่ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 33,000 ขวด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อุบลราชธานี นอกจากนี้ ได้มอบแอลกอฮอล์ให้กับสื่อมวลชนเพื่อนำไปใช้ร่วมป้องกันโรคโควิด-19ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง