รีเซต

www.คนละครึ่ง.com เริ่มวันนี้ 19 ส.ค. ยืนยันสิทธิ "คนละครึ่งเฟส5" รับเงิน 800 บาท

www.คนละครึ่ง.com เริ่มวันนี้ 19 ส.ค. ยืนยันสิทธิ "คนละครึ่งเฟส5" รับเงิน 800 บาท
TNN ช่อง16
19 สิงหาคม 2565 ( 02:00 )
801
www.คนละครึ่ง.com เริ่มวันนี้ 19 ส.ค. ยืนยันสิทธิ "คนละครึ่งเฟส5" รับเงิน 800 บาท

19 สิงหาคม 2565   ถือเป็นวันแรกของการเปิดให้ยืนยันสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" เพื่อขอรับสิทธิเงิน 800 บาท  โดยสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 1 ก.ย.-31 ต.ค.นี้  ซึ่งมีเงื่อนไขใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาท ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้ประชาชนแล้ว ยังเป็นการช่วยกระตุ้นรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยด้วย 

ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการระยะที่ 5 นี้จะแบ่งการดำเนินการเป็น 2 กลุ่ม 


กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน จะต้องลงทะเบียนใหม่โดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และแอปพลิเคชันเป๋าตัง


กลุ่มที่ 2 ผู้เคยได้รับสิทธิอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ต้องดำเนินการ แต่ต้องกดยืนยันสิทธิ ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง


สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิในโครงการ ‘คนละครึ่ง เฟส 4’  ต้องยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการ ‘คนละครึ่งเฟส 5’ ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"   หรือ ผ่าน เว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com ได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยจะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ในการซื้อสินค้าหรือบริการภายใต้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5


วิธียืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5

- เข้า แอปเป๋าตัง 

- กด G – Wallet

- กดแถบคนละครึ่ง

- กดยอมรับเงื่อนไข และรับสิทธิ

- แสดงผลการรับสิทธิสำเร็จ
วิธีการยืนยันตนผ่านแอปเป๋าตัง

-เลือก "สมัครใช้และบริการ"

-ยินยอม การจัดการข้อมูล ยืนยันตัวตน

-เตรียมถ่ายบัตรประชาชน

-ถ่ายบัตรประชาชน

-กรอกข้อมูลบัตรประชาชน

-กรอกข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

-กรอกข้อมูล CDD

-เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยแอปฯ Krungthai NEXT หรือสแกนใบหน้า


ยืนยันตัวตนด้วยบัญชี Krungthai NEXT

-เข้าสู่ Krungthai NEXT

-ระบุรหัส PIN Krungthai NEXT

-กดปุ่มดำเนินการบนแอปฯ เป๋าตัง

-กรอกรหัส OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ Krungthai NEXT

-ตั้งค่ารหัส PIN

-ยืนยันรหัส PIN


ยืนยันตัวตนด้วย การสแกนใบหน้า

-สแกนใบหน้า สามารถข้ามได้ หากโทรศัพท์ไม่มีกล้อง/ชำรุด

-ตั้งค่ารหัส PIN

-ยืนยันรหัส PIN

-เปิดการใช้งานระบบสแกนใบหน้า หรือ สแกนลายนิ้วมือ

-ยอมรับ เงื่อนไขการใช้งานแอปฯเป๋าตัง *ผู้ขอใช้บริการต้องยอมรับเท่านั้น

-ขณะระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน จะพบข้อความบนการ์ดว่า "กำลังตรวจสอบข้อมูล"

-หากลงทะเบียนสำเร็จ จะแสดงการ์ด wallet ดังภาพ เพื่อให้สมัครใช้บริการ


กรณียืนยันตัวตนไม่ผ่าน

-สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน

-ถือค้างไว้เพื่อสแกนใบหน้ายืนยันตัวตน

-ค้นหาจุดบริการยืนยันตัวต้นใกล้คุณ

-เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน”(ไม่ต้องใช้บัตร ATM)

-รับรองในการ Dip Chip เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตน

-ยินยอมให้ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพิสูจน์ตัวตน

-ทำความสะอาดชิปบนบัตรประชาชนของท่านก่อนเสียบบัตร

-เสียบบัตรประชาชน กดปุ่มตกลง และรอระบบตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน

-เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จ นำบัตรประชาชนออก กดปุ่ม จบการทำรายการยืนยันตัวตน


คุณสมบัติประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 5

1. ประชาชนที่มีสัญชาติไทย

2. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

3. มีบัตรประจำตัวประชาชน

4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 ส.ค. 65 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3

5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ และ

6. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
สำหรับไทม์ไลน์ คนละครึ่งเฟส 5 มีดังนี้วันที่ 15 ส.ค. 65

เปิดรับลงทะเบียนร้านค้าวันที่ 17 ส.ค. 65

เปิดรับลงทะเบียนร้านอาหาร-เครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platformวันที่ 19 ส.ค. 65

เปิดรับลงทะเบียนประชาชนวันที่ 25 ส.ค. 65

ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์เข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5


วันที่ 1 ก.ย. 65

เริ่มใช้จ่ายวันที่ 14 ก.ย. 65

วันสุดท้ายในการใช้สิทธิครั้งแรก

กรณีผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 หากได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการหลังวันที่ 1ก .ย. 65 จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMSวันที่ 31 ต.ค. 65

สิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส 5
 

การลงทะเบียนรับสิทธิ  คนละครึ่ง เฟส 5 สำหรับผู้ใช้ใหม่   

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

2.รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)

3.ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

4.ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

(กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)

5.เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

6.เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

7.ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.

8.เสร็จสิ้นการชำระเงิน


ภาพ TNNONLINE  

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง