“บลจ.วี” เชื่อมั่นมาตรการภาครัฐช่วยลดตลาดผันผวน ย้ำสภาพคล่องกองทุนแข็งแกร่ง

“บลจ.วี” เชื่อมั่นมาตรการภาครัฐช่วยลดตลาดผันผวน ย้ำสภาพคล่องกองทุนแข็งแกร่ง
มติชน
30 มีนาคม 2563 ( 14:32 )
8
“บลจ.วี” เชื่อมั่นมาตรการภาครัฐช่วยลดตลาดผันผวน ย้ำสภาพคล่องกองทุนแข็งแกร่ง

นายอิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (บลจ.วี) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุนที่มีความผันผวนอย่างมากในช่วงนี้ สาเหตุจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบทำให้นักลงทุนเทขายตราสารทุนอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา ยังส่งผลมาถึงการเทขายสินทรัพย์ในตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก รวมถึงกองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อถือครองเงินสด ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯและของไทยที่ปรับตัวลงอย่างรวดเร็วทำให้ผลตอบแทนลดลง โดยเบื้องต้นประเมินว่าการเทขายสินทรัพย์ต่างๆ อย่างหนักจะเป็นภาวะช่วงสั้นๆ โดยคาดว่ามาตรการของรัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งของประเทศไทยที่รับมือในเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว ทั้งการอัดฉีดเงินเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจและการเงินต่างๆ จะทำให้ผลกระทบต่อกองทุนรวมประเภทตราสารหนี้ลดลง

“หากพิจารณาจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของตราสารหนี้แล้ว ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีในช่วงนี้ เนื่องจากการปรับตัวลงของราคาตราสารหนี้ ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเริ่มปรับตัวขึ้น” นายอิศรากล่าว

นายอิศรากล่าวว่า จากความผันผวนของสินทรัพย์ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการระบาดที่รุนแรงของโควิด-19 ที่อาจทำให้นักลงทุนเกิดความตกใจบ้าง แต่บลจ.วี คาดว่าด้วยมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ออกมาสนับสนุนตลาดเงินตลาดทุน ทำให้การลงทุนในตราสารหนี้ยังสามารถลงทุนได้ต่อเนื่อง แม้อัตราดอกเบี้ยจะมีแนวโน้มปรับตัวลง แต่หากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ถึงจุดสูงสุดแล้ว คาดว่าการเทขายสินทรัพย์ต่างๆ จะเริ่มลดลงและแรงซื้อของนักลงทุนจะเริ่มลับมาในสินทรัพย์เหล่านั้นในระยะถัดไป

นายอิศรากล่าวว่า ในส่วนของกองทุนรวมตราสารหนี้ภายใต้การจัดการ ของบลจ.วี ได้เน้นการคัดเลือกตราสารที่มีสภาพคล่องสูง ฐานะการเงินแข็งแกร่ง โดยปัจจุบันกองทุนยังเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนตามปกติ และภายใต้แนวคิดของกลุ่มการเงินที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นสำคัญ ทำให้กองทุนจะไม่หยุดทำการซื้อขาย และจะไม่มีการดำเนินการปิดกองทุนตราสารหนี้แต่อย่างใด โดยหลังจากบลจ.วี เปิดดำเนินงานมาครบ 1 ปี ปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,389 ล้านบาท มีกองทุนรวมตราสารหนี้ จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ 1.กองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน มีสภาพคล่องสูงสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ ขนาดกองทุน 1,801 ล้านบาท ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและตราสารหนี้เอกชนระยะสั้นที่มีคุณภาพ มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับเอขึ้นไป เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง และต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ และ 2.กองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม ที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ ทั้งในและต่างประเทศระยะสั้น เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าเงินฝากประจำและมีความผันผวนของผลการดำเนินงานต่ำ เน้นผลตอบแทนที่ดีตามภาวะตลาด จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารอายุสั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง