วันนี้วันอะไร วันแอนิเมชันนานาชาติ ตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม

วันนี้วันอะไร วันแอนิเมชันนานาชาติ ตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม
TNN ช่อง16
20 ตุลาคม 2564 ( 15:02 )
14
วันนี้วันอะไร วันแอนิเมชันนานาชาติ ตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 28 ตุลาคมของทุกปีทาง สมาคมภาพยนตร์แอนิเมชันนานาชาติ ได้กำหนดให้เป็น “วันแอนิเมชันนานาชาติ” เพื่อเฉลิมฉลองให้กับศิลปะของแอนิเมชัน


แอนิเมชัน คืออะไร


แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพมาเรียงร้อยต่อกันอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็ว ซึ่งโดยปกติความเร็วของภาพเคลื่อนไหวจะฉายด้วยความเร็วที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของการแสดงผล ซึ่งหากฉายเป็นภาพยนตร์จะฉายด้วยความเร็ว 24 เฟรมต่อวินาที หากฉายในระบบ PAL จะฉายด้วยความเร็ว 25 เฟรมต่อวินาที แต่ในระบบ NTSC จะฉายด้วยความเร็ว 29.97 หรือ 30 เฟรมต่อวินาที


คำว่า อะนิเมะ (Anime’) เป็นคำภาษาญี่ปุ่น ที่มาจากภาษาอังกฤษว่า แอนิเมชัน (animation) แปลว่า เคลื่อนไหวหรือภาพเคลื่อนไหว แต่ในญี่ปุ่นมีความหมายว่า ภาพยนตร์การ์ตูน


ที่มาภาพ : AFP


แอนิเมชันมีกี่ประเภท


1. Traditional Animation หรือ Drawn Animation การสร้างแอนิเมชันแบบดั้งเดิม เป็นการสร้างแอนิเมชันด้วยภาพวาดลงบนกระดาษจำนวนหลายพันภาพ จากนั้นจึงฉายภาพเหล่านั้นผ่านวิดีโอ ซึ่งการทำแอนิเมชันลักษณะนี้ต้องใช้ศิลปะในการวาดเป็นอย่างมาก จึงเป็นแอนิเมชันที่ใช้เวลานาน และมีต้นทุนในการผลิตสูง

2. Stop Motion หรือเรียกว่า Model Animation การทำแอนิเมชันแบบสตอปโมชัน เป็นการสร้างหุ่นหรือสิ่งของขึ้นมา จากนั้นค่อย ๆ ขยับพร้อมกับถ่ายภาพนั้นทีละภาพ ซึ่งการทำแอนิเมชันลักษณะนี้สามารถนำมาใช้งานได้หลายรอบ แต่ต้องอาศัยเวลาและความอดทนในทางศิลปะการปั้นและการถ่ายภาพ ซึ่งต้องมีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก

3. Computer Animation คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ซึ่งมีหลากหลายโปรแกรมที่ช่วยสร้างสรรค์แอนิเมชันให้ง่ายขึ้น ทำให้ประหยัดเวลาและต้นทุนได้เป็นอย่างดี


ที่มาภาพ : AFP


ประเภทของแอนนิเมชันมี 2 ประเภท


1. 2D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ มองเห็นทั้งความสูงและความกว้าง  ซึ่งจะมีความเหมือนจริงพอสมควร และในการสร้างจะไม่สลับซับซ้อนมากนัก  ตัวอย่างเช่น  การ์ตูนที่เรื่อง โดราเอมอน หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏตามเว็บต่าง ๆ รวมทั้ง Gif Animation

2. 3D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ มองเห็นทั้งความสูงความกว้าง และความลึก  ภาพที่เห็นจะมีความสมจริงมากถึงมากที่สุด เช่น  ภาพยนตร์เรื่อง Toy Story,Nemo


ปัจจุบันแอนิเมชันเข้ามามีบทบาทในโลกภาพยนตร์ไทยเป็นอย่างมาก เพราะมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่นำแอนิเมชันเข้ามาใช้เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับเรื่องเป็นอย่างมาก


ที่มาข้อมูล : Dynamicwork

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง