รีเซต

ไทยพาณิชย์ ปิดบางสาขา 28-29 มี.ค.นี้ ป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อ โควิด-19

ไทยพาณิชย์ ปิดบางสาขา 28-29 มี.ค.นี้ ป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อ โควิด-19
มติชน
27 มีนาคม 2563 ( 23:18 )
81
ไทยพาณิชย์ ปิดบางสาขา 28-29 มี.ค.นี้ ป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อ โควิด-19

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งปิดบางสาขาที่มีประชาชนหนาแน่นชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงไวรัส COVID-19 และปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ห้ามชุมนุมและรวมตัวกันในสถานที่แออัด เพื่อป้องการการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19

ธนาคารฯ จึงขอปิดการให้บริการบางสาขาที่มีประชาชนไปใช้บริการจำนวนมากและมีพื้นที่จำกัด ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม และวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งผู้ใช้บริการและพนักงานของธนาคาร และจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

ทั้งนี้มาตรการเยียวยา 5,000 บาทของรัฐบาลนั้น ประชาชนไม่จำเป็นต้องมาที่ธนาคาร สามารถลงทะเบียนที่บ้านได้ 24 ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์ พพพ.เราไม่ทิ้งกัน.com

อนึ่ง ลูกดสามารถใช้ทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ SCB EASY APP, ATM,CDM
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง