ประชากร 'ซินเจียง' โต 18.5% ในสิบปี อานิสงส์ศก.-สังคมพัฒนา

ประชากร 'ซินเจียง' โต 18.5% ในสิบปี อานิสงส์ศก.-สังคมพัฒนา
Xinhua Thai
14 มิถุนายน 2564 ( 15:39 )
14
ประชากร 'ซินเจียง' โต 18.5% ในสิบปี อานิสงส์ศก.-สังคมพัฒนา

 

อุรุมชี, 14 มิ.ย. (ซินหัว) -- ข้อมูลจากการสำรวจสำมะโนประชากร ครั้งที่ 7 ของจีน ชี้ให้เห็นว่าประชากรในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.52 ตั้งแต่ปี 2010 ถึงปี 2020

 

 

ข้อมูลสำมะโนประชากรล่าสุดที่เผยแพร่โดยสำนักสถิติประจำภูมิภาคในวันจันทร์ (14 มิ.ย.) ระบุว่าจำนวนประชากรที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรของซินเจียงรวมอยู่ที่ 25.85 ล้านคน เมื่อนับถึงเดือนตุลาคม 2020 เพิ่มขึ้นราว 4.04 ล้านคน จากการสำรวจสำมะโนประชากร ครั้งที่ 6 เมื่อปี 2010 โดยอัตราการเติบโตของประชากรในภูมิภาคช่วงทศวรรษที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ 13.14 จุด

 

 

ข้อมูลชี้ว่าการเติบโตของประชากรที่มั่นคงเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซินเจียงสามารถดึงดูดผู้คนให้เข้ามาลงทุนและทำธุรกิจในภูมิภาคได้เป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปรองดอง

 

 

ในบรรดาประชากรถาวรทั้งหมดของซินเจียง แบ่งเป็นประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ฮั่นร้อยละ 42.24 ประชากรกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ร้อยละ 57.76 ขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์อุยกูร์เพียงกลุ่มเดียวมีสัดส่วนที่ร้อยละ 44.96

 

 

ข้อมูลพบว่าประชากรกลุ่มชาติพันธ์ุส่วนน้อยต่างๆ ในซินเจียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.27 หรือมากกว่า 1.86 ล้านคน เมื่อเทียบกับการสำรวจสำมะโนประชากรครั้งก่อนหน้า โดยอัตราการเติบโตนี้สูงกว่าอัตราของทั่วประเทศอยู่ 4.01 จุด ขณะที่ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์อุยกูร์เพิ่มขึ้น 1.62 ล้านคน หรือร้อยละ 16.2 จากทศวรรษก่อน

 

 

ภูมิภาคซินเจียงมีประชากรอายุน้อยมากกว่าผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปครองสัดส่วนร้อยละ 11.28 เทียบกับร้อยละ 18.7 ของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในทั่วประเทศ

 

 

ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ศึกษาระดับวิทยาลัยเพิ่มขึ้นเป็น 16,536 ต่อประชากร 100,000 คน จากเดิมซึ่งอยู่ที่ 10,635 คนในปี 2010 โดยตัวเลขนี้มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ 1,069 คน ส่วนจำนวนผู้ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นเป็น 13,208 ต่อ 100,000 คน จากเดิมที่ 11,582 คนในปี 2010

 

 

อย่างไรก็ดี อัตราการไม่รู้หนังสือของภูมิภาคอยู่ที่ร้อยละ 2.66 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ 0.01 จุด

 

 

ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้อาศัยในเขตเมืองของซินเจียงคิดเป็นร้อยละ 56.53 ของประชากรทั้งหมดในภูมิภาค ขณะที่ผู้อาศัยในเขตชนบทคิดเป็นร้อยละ 43.47 โดยสัดส่วนของประชากรในเขตเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.73 เมื่อเทียบกับการสำรวจสำมะโนประชากรเมื่อปี 2010

ข่าวที่เกี่ยวข้อง