ดิจิเทรนด์ฟอร์เวิร์ด : เทรนด์เศรษฐกิจโลก-ไทย หลังโควิด-19

ดิจิเทรนด์ฟอร์เวิร์ด : เทรนด์เศรษฐกิจโลก-ไทย หลังโควิด-19
มติชน
11 กรกฎาคม 2563 ( 12:04 )
289
ดิจิเทรนด์ฟอร์เวิร์ด : เทรนด์เศรษฐกิจโลก-ไทย หลังโควิด-19

 

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา จวบจนวันนี้ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจทั่วโลก สถาบันต่างๆ ได้วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและไทยที่จะเกิดขึ้น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ เอ็ตด้า จึงรวบรวมภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น รวมทั้งบทบาทของ      เอ็ตด้าในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการรับมือโควิด-19 และเตรียมพร้อมสู่ยุคนิว นอร์มอลไปด้วยกัน

 

‘คาดการณ์เศรษฐกิจโลก’
– เวิลด์แบงก์ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกจะติดลบ 5.2% ตกต่ำที่สุดในรอบ 150 ปี นับแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
– กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) คาดโควิด-19 ทำเศรษฐกิจโลกติดลบ 3% หดตัวลงในระดับที่มากที่สุดนับตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่เมื่อกว่า 80 ปีก่อน

 

‘คาดการณ์เศรษฐกิจไทย’
-สถาบันต่างๆ คาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) ติดลบตั้งแต่ 3% ไปถึงติดลบ 8.8%
-ส่งผลทั้งเรื่องการบริโภค การลงทุน การส่งออก-นำเข้า ยกเว้นในเรื่องภาครัฐ ที่ตัวเลขเป็นบวก เพราะมีการเร่งรัดการใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีความล่าช้า
-ธุรกิจที่มีผลกระทบหดตัวมากกว่า 20% คือ ร้านอาหาร โรงแรม อสังหาฯ ยานยนต์ และขนส่ง

 

‘ดิจิทัลจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ’
ทั้งนี้ สภาเศรษฐกิจโลกให้จับตา 10 เทรนด์เหล่านี้คือ 1.การช้อปออนไลน์และส่งด้วยโรบอท 2.การจ่ายเงินแบบดิจิทัลและไร้สัมผัส 3.การทำงานทางไกล 4.การเรียนทางไกล 5.การรักษาทางไกล 6.ความบันเทิงออนไลน์ 7.ซัพพลายเชน 4.0 8.ภาพพิมพ์ 3 มิติ 9.หุ่นยนต์และโดรน และ 10.5G และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ทั้งนี้ เอ็ตด้าได้ขับเคลื่อนเรื่องการนำดิจิทัลมาใช้ในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาและอนาคต อาทิ การพัฒนากฎหมาย มาตรฐาน และทำโครงการนำร่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล การยกระดับการทำงานของหน่วยงานรัฐด้วยอี-ออฟฟิศ เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว การใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ/สภาพปัญหา รวมถึงเร่งการฟื้นตัวกลุ่มธุรกิจที่ฟื้นตัวช้าให้เร็วขึ้นด้วยการใช้อีคอมเมิร์ซเป็นเครื่องมือ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง