TrueID

‘บิ๊กป้อง’ เป็นประธานเปิดแข่งขันปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ปี 65

‘บิ๊กป้อง’ เป็นประธานเปิดแข่งขันปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ปี 65
มติชน
2 ธันวาคม 2564 ( 15:55 )
30
‘บิ๊กป้อง’ เป็นประธานเปิดแข่งขันปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ปี 65

2 ธันวาคม ที่สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จ.ลพบุรี พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2565

 


โดยภายหลังพิธีเปิดการแข่งขันฯ กองทัพอากาศได้จัดให้มีการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศของฝูงบิน หน่วยรบ และส่วนสนับสนุน เพื่อให้หน่วยเกี่ยวข้องและประชาชนได้ประจักษ์ถึงคุณลักษณะ และขีดความสามารถของกำลังทางอากาศในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการจำลองการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ อาทิ การบินเฝ้าตรวจและลาดตระเวน การชี้เป้าทางอากาศ และการปฏิบัติการทางไซเบอร์, การบินตอบโต้ทางอากาศเชิงรุกและเชิงรับ, การกดดันการป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึก, การลำเลียงทางอากาศ, การบินควบคุมไฟป่า การเฝ้าตรวจและลาดตระเวนทางอวกาศ การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ การป้องกันภัยทางอากาศและต่อต้านอากาศยาน และการลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ เป็นต้น โดยมีเหล่าทัพต่างๆ เข้าร่วมการสาธิตและสังเกตการณ์

 

 

นอกจากนี้ ยังได้จัดหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ให้บริการทางการแพทย์ มอบชุดยาและเวชภัณฑ์ ผ้าห่มกันหนาว และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนและประชาชนโดยรอบพื้นที่สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลอีกด้วย

 

สำหรับการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี เป็นกิจกรรมที่กองทัพอากาศจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบจากการแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศในอดีต ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของกองทัพอากาศทั่วโลก เป็นการทดสอบและประเมินขีดความสามารถการใช้อาวุธ และการปฏิบัติภารกิจของนักบิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล หมู่บิน ฝูงบิน หรือหน่วยรบ โดยในปัจจุบันได้เพิ่มเติมรูปแบบให้สอดคล้องครอบคลุมภารกิจของกองทัพอากาศมากยิ่งขึ้น ทั้งการปฏิบัติการทางทหาร และการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

 

 

ในส่วนของการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2465 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 10 กุมภาพันธ์ 2565โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2ประเภท 15 ชนิด ดังนี้

 

ประเภทที่ 1 การแข่งขันทั่วไป จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ การใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธีประเภทระเบิด การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ การบินรับ-ส่งข่าวสาร การบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญ และการประเมินค่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน

 

ประเภทที่ 2 การบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การบินควบคุมไฟป่า การบินแจ้งเตือนในอากาศ การบินปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ การบินค้นหาและช่วยชีวิต การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมการรบ และการปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธี

 

กองทัพอากาศมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการเป็นกองทัพอากาศที่มีคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ข้อมูลข่าวสาร และกำลังรบทางอากาศที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อตอบสนองได้ทันเหตุการณ์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง