BPP เผยโรงไฟฟ้า Nakoso ในญี่ปุ่นขนาด 543 MW เริ่ม COD 16 เม.ย.64

BPP เผยโรงไฟฟ้า Nakoso ในญี่ปุ่นขนาด 543 MW เริ่ม COD 16 เม.ย.64
ทันหุ้น
20 เมษายน 2564 ( 09:41 )
37
BPP เผยโรงไฟฟ้า Nakoso ในญี่ปุ่นขนาด 543 MW เริ่ม COD 16 เม.ย.64

ทันหุ้น-บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ BPP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทได้รับแจ้งจากบริษัท Nakoso IGCC Management Co., Ltd หรือ NIMCO ซึ่งบริษัทลงทุนผ่านบริษัทย่อย Banpu Power Investment Co., Ltd หรือ BPIC  ถือหุ้นใน NIMCO ที่สัดส่วน 33.5% โดยบริษัท  NIMCO ถือหุ้น 40% ในโรงไฟฟ้า  Nakoso Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) ณ จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือ COD เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 เม.ย.2564

 

ทั้งนี้โรงไฟฟ้าดังกล่าว มีขนาดกำลังการผลิต 543 เมกะวัตต์ (MW) (คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 72.8 MW) เป็นโรงไฟฟ้าเทคโนโลยี IGCC ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการแปลงสถานะถ่านหินให้เป็นก๊าซ กับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซ เข้าด้วยกัน 

 

ปัจจุบันโรงไฟฟ้า Nakoso เป็นโรงไฟฟ้า IGCC ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าที่สูง และลดการปล่อยมลภาวะให้อยู่ในระดับต่ำ มีเสถียรภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงผ่านระบบสายส่งของประเทศตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA ระยะยาว สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนในจังหวัดฟุกุชิมะ ครอบคลุมถึงเมืองโตเกียวและปริมณฑลในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งมีส่วนในการพัฒนาชุมชนโดยการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น 

 

ทั้งนี้ BPP ยังคงเดินหน้าในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิต 5,300 MW ภายในปี 2568 โดยมองหาโอกาสในการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในตลาดที่มีการเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง