รีเซต

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ปราจีนฯติดเชื้อ 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ปราจีนฯติดเชื้อ 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย
มติชน
18 เมษายน 2563 ( 21:27 )
155
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ปราจีนฯติดเชื้อ 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ปราจีนฯติดเชื้อ 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย

ปราจีนบุรี-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปราจีนบุรี ประจำวันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.ข้อมูลส่งตรวจหาเชื้อ สะสมทั้งหมด 238 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 134 ราย ไม่พบเชื้อ 132 ราย รอผล 2 ราย ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง 96 ราย ไม่พบเชื้อ 96 ราย ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 8 ราย กลับบ้านแล้ว 4 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย

การป้องกันตนเองสำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้สร้างสุขอนามัย ยึดหลัก “ลด เลี่ยง ดูแล” คือลดความเสี่ยง ด้วยการล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น หากรู้สึก ไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัยเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้าดูแลสุขภาพตนเองและสังคม ด้วยการกินร้อน ช้อนเรา ทำตนเองให้แข็งแรง และกักตัว 14 วัน เมื่อเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาด

สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ให้กักตัวอยู่ในที่พักอาศัย 14 วัน นับจากวันที่กลับมาถึงภูมิลำเนา กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่นไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อมล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบจนมือแห้ง
หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรังหากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยแบบประเมินออนไลน์โรงพยาบาลราชวิถี https://bit.ly/2x8LLD6 และติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารได้ทาง เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ และ“ไทยรู้ สู้โควิด” ทาง Twitter, Facebook, Line official, TikTok และ ChatBot 1422 ทาง ID : @COVID-19 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 0 3721 1626 ต่อ 120, 108 ในเวลาราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง