รีเซต

เคทีเปิดให้เช่าท่อร้อยสายสื่อสาร และเปิดใช้ฟรี 3 เดือน

เคทีเปิดให้เช่าท่อร้อยสายสื่อสาร และเปิดใช้ฟรี 3 เดือน
TNN ช่อง16
18 มิถุนายน 2563 ( 10:04 )
267
เคทีเปิดให้เช่าท่อร้อยสายสื่อสาร และเปิดใช้ฟรี 3 เดือน

กรุงเทพ 18 มิ.ย.63 -นายมานิต  เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด  (KT)กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทฯได้รับมอบหมายจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินโดยใช้เทคโนโลยีไมโครดักที่มีครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร โดยขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่นำร่อง 4 เส้นทาง ประกอบด้วย 1.) ถนนวิทยุ (จากถนนเพชรบุรี  ถึง แยกเพลินจิต)  ระยะทาง 1.337 กิโลเมตร, 2.) ถนนรัชดาภิเษก (จากหน้า MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ ประตู 3 ถึงซอยรัชดาภิเษก 7) ระยะทาง 2.060 กิโลเมตร  3.)ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (จากถนนสาทรใต้ -ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10)  ระยะทาง 1.670 กิโลเมตร และ 4.)เส้นทางถนนวิทยุ (จากแยกเพลินจิต-แยกสารสิน) ระยะทาง 2.185 กิโลเมตร  รวมระยะทาง 7.252 กิโลเมตร โดยรูปแบบการให้บริการ จะมี 2 รูปแบบคือ 1.) รูปแบบไมโครดัก รองรับได้สูงสุด ประมาณ 21 ไมโครดัก อัตราค่าเช่า 7,100 บาท/ไมโครดัก/กิโลเมตร/เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ 2.) รูปแบบ Dark Fiber ในอัตราค่าเช่า 500บาท/คอร์/กิโลเมตร/เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายให้บริษัทกรุงเทพธนาคม  เปิดให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคม (โอเปอเรเตอร์) ทดลองใช้ท่อร้อยสายสื่อสารทั้ง 2 รูปแบบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถใช้บริการได้จริงและมีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี คุณภาพดีกว่าท่อ PVCและท่อชนิดอื่นซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่าและใช้งานมานาน และไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

 

“ที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานคร ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานกสทช. เพื่อหาแนวทางการอุดหนุนราคาค่าเช่าท่อเพื่อลดภาระของผู้ใช้บริการอันเกิดจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ซึ่ง เลขาธิการ กสทช. ได้รับเรื่องไปพิจารณาและจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อมีมติ ในการช่วยเหลือโอเปอเรเตอร์ในการลดภาระดังกล่าวโดยหักเงินจากกองทุนวิจัยพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือยูโซ่ ( USO) ซึ่งต้องรอผลการประชุมดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อยุติในการลดค่าใช้จ่ายของทางโอเปอเรเตอร์”

 

นายมานิต กล่าวต่ออีกว่า  จากการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ สำนักงาน กสทช.โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วยเลขาธิการ กสทช.  กรุงเทพมหานคร โดย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้แทนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุม    ในการประชุมหารือ กรุงเทพมหานคร ยืนยันว่าจะดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินทั่วกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 2,450 กม. พร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายการให้บริการเข้าสู่ตรอก ซอยต่างๆของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ, ภารกิจของกรุงเทพมหานคร และให้บริการงานด้านโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการ เพื่อรองรับการให้บริการไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานกสทช. เพื่อหาแนวทางการลดภาระของผู้ใช้บริการอันเกิดจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการนำสายสื่อสารลงใต้ดินแล้ว  ในส่วนของ ทีโอที ที่อ้างว่ามีท่อที่พร้อมใช้งานได้ ในเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส ได้ให้ทีโอทีนำสายสื่อสารของทีโอทีที่ยังพาดอยู่บนเสาไฟฟ้านำลงท่อของทีโอทีโดยไม่เปิดผิวทางเท้าและผิวการจราจร ซึ่งจะกระทบต่อการสัญจรของประชาชน  ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้ให้บริการโทรคมนาคมมาร่วมมือกันนำสายสื่อสารที่รกรุงรังบนเสาไฟฟ้าลงใต้ดินเพื่อความสะอาดความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้สนใจยื่นความจำนง สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.thanakom.co.th/17581349/underground  

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง