ระวังเมล็ดกัญชง ต้องถูกกฎหมาย

ระวังเมล็ดกัญชง ต้องถูกกฎหมาย
ทันหุ้น
3 มีนาคม 2564 ( 07:45 )
152
ระวังเมล็ดกัญชง ต้องถูกกฎหมาย

ทันหุ้น- ระวังสูญเงิน!อย.ออกโรงเตือนปลูกกัญชงต้องใช้เมล็ดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามมั่วเด็ดขาด ชี้เมล็ดสายพันธุ์ในประเทศอนุญาตเฉพาะหน่วยงานรัฐ ส่วนเมล็ดพันธุ์ต่างประเทศต้องมาจากผู้ได้รับใบอนุญาตนำเข้า 7 ราย ย้ำขณะนี้ยังไม่มีผลผลิตจากในประเทศ คาดล็อตแรกจะเริ่มออกจำหน่ายประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564

 

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เปิดเผยว่า หลังจากกฎกระทรวงกัญชงมีผลใช้บังคับปรากฏว่า มีผู้สนใจต้องการขออนุญาตเป็นจำนวนมาก ทั้งต้นน้ำเพื่อปลูกกัญชง กลางน้ำเพื่อสกัดสารสกัดจากกัญชง และปลายน้ำเพื่อน้าผลผลิตไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทำให้มีคนฉวยโอกาสหลอกขายเมล็ดพันธุ์กัญชงและสาร CBD มีการตั้งราคาขายสูงมาก

 

@ เตือนยังไม่มีสารสกัด CBD

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ เนื่องจากกฎกระทรวงกัญชงเพิ่งเปิดให้ยื่นขออนุญาตเมื่อวันที่ 29มกราคมที่ผ่านมา จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสารสกัด CBD จากกัญชงจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ

 

@ ระวังเมล็ดผิดกฎหมาย

 

และขอย้ำว่า ผู้ขออนุญาตต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้หากเป็นเมล็ดพันธุ์ในประเทศจะมาจากหน่วยงานรัฐ เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นต้น  และหากเป็นเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศจะมาจากผู้ได้รับอนุญาตน้าเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

 

ขณะนี้มีผู้ได้รับใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์ กัญชงกลุ่มแรก ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564จ้านวน 7 ราย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ อนุญาตจาก เว็บไซต์ http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=6459 (ติดตามรายชื่อ 7 รายแรกในข่าวปกทันหุ้น)

 

@ ล็อกแรกเริ่ม ก.ค.-ส.ค.

 

ทั้งนี้ อย. จะเร่งพิจารณาคำขอและทยอยประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชง ใบอนุญาต นำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง ใบอนุญาตสกัดกัญชง รวมทั้งใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชงตลอดห่วงโซ่ ให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่อไป คาดล็อตแรกจะเริ่มออกจำหน่ายประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง