แพทย์แผนไทย เผยผลวิจัย “นวดไทย” สามารถบรรเทาโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้าได้

แพทย์แผนไทย เผยผลวิจัย “นวดไทย” สามารถบรรเทาโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้าได้
PakornR
20 พฤศจิกายน 2563 ( 16:40 )
41
แพทย์แผนไทย เผยผลวิจัย “นวดไทย” สามารถบรรเทาโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้าได้

             กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยผลวิจัยชี้ นวดไทย สามารถลดระดับความวิตกกังวล ความซึมเศร้า ลดอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดได้ ร่วมกับ การรับประทานอาหารรสขมและการทำสมาธิบำบัด  จะช่วยเสริมประสิทธิผลในการบำบัดกลุ่มอาการดังกล่าว

 

นายแพทย์ขวัญชัย  วิศิษฐานนท์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ทั่วโลกให้ความสำคัญกับโรคทางจิตเวชเป็นอย่างมาก กรมสุขภาพจิต ได้สำรวจความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตของคนไทย ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า โรคซึมเศร้า (Major depressive episode) เป็นโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยที่สุด  รองลงมาคือ โรควิตกกังวล (Generalized anxiety disorder) และโรคซึมเศร้ารื้อรัง (Dysthymia) ตามลำดับ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้ง พบว่ากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด มีปัจจัยด้านจิตใจ ความเครียด วิตกกังวล และความเศร้า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคในผู้ป่วย

 

ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย มีผลการศึกษาวิจัย การนวดไทยต่อระดับความวิตกกังวล ความซึมเศร้า  และอาการปวดของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดที่มารับบริการ ณ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า หลังจากการได้รับการนวดไทย จำนวน 3 ครั้ง มีผลทำให้ระดับคะแนนความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และระดับความปวดกล้ามเนื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การนวดไทย สามารถบรรเทาโรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า และลดความปวดกล้ามเนื้อได้

 

 

แต่การนวดไทยก็มีข้อจำกัดสำหรับผู้ป่วยบางกลุ่มโรค เช่น ผู้ที่มีภาวะความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ผู้ที่เป็นโรคติดต่อที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ ผู้ที่มีไข้เกิน 38.5 องศาเซลเซียส และจะไม่นวดในบริเวณที่เป็นก้อนมะเร็ง หรือบริเวณที่มีอาการอักเสบ ปวด บวม แดงร้อน บริเวณที่กระดูกแตก หัก ปริร้าวที่ยังไม่ติดสนิทดี และไม่นวดหลังได้รับอุบัติเหตุใหม่ ๆ

 

นายแพทย์ขวัญชัย กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากการนวดไทยจะช่วยบรรเทาบรรเทาความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และลดความปวดกล้ามเนื้อได้แล้ว การทำสมาธิบำบัดหรือการออกกำลังกายก็จะช่วยในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน สำหรับการออกกำลังกายด้วยท่า ฤๅษีดัดตน ก็เป็นอีกทางเลือกที่สามารถช่วยบรรเทาอาการความวิตกกังวล  ความซึมเศร้าได้ หากท่านใดสนใจท่ากายบริการฤๅษีดัดตน สามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก https://www.dtam.moph.go.th/ และประชาชนที่สนใจ เข้ารับบริการนวดไทย สามารถติดต่อขอเข้ารับบริการ ที่คลินิกการแพทย์แผนไทย ที่เปิดให้บริการในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง