รีเซต

ขึ้น15ค่ำเดือน5 ชวนวันไหว้ 'พระธาตุปราสาททามจาน' 16 เม.ย.นี้

ขึ้น15ค่ำเดือน5 ชวนวันไหว้ 'พระธาตุปราสาททามจาน' 16 เม.ย.นี้
ข่าวสด
10 เมษายน 2565 ( 08:46 )
38
ขึ้น15ค่ำเดือน5 ชวนวันไหว้ 'พระธาตุปราสาททามจาน' 16 เม.ย.นี้

ศรีสะเกษ นายก อบต.สมอ เชิญร่วมงานวันไหว้ พระธาตุปราสาททามจาน หรือ อโรคยาศาลา ศาสนสถานประจำโรงพยาบาล 1 ใน 102 แห่ง สร้างขึ้นสมัย พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมร

 

10 เม.ย. 2565 - อบต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ เปิดเผยว่า อบต.สมอ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่ ส.อบต. ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขต ต.สมอ

กำหนดจัดงานวันไหว้ พระธาตุปราสาททามจาน (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5) ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 16 เม.ย.2565 บริเวณปราสาททามจาน หมู่ที่ 12 ต.สมอ อ.ปรางค์ภู่ จ.ศรีสะเกษ

 

ส่วนกำหนดการเริ่มตั้งแต่ เวลา 07.30 น. ตั้งขบวนเครื่องเซ่นไหว้ บริเวณทางเข้าบ้านทามจาน เคลื่อนขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้เข้าสู่อโรคยาศาลปราสาททามจาน

 

จากนั้นประกอบพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ รำบวงสรวงอโรคยาศาลปราสาททามจาน เซ่นไหว้อโรคยาศาลปราสาททามจาน รับประทานอาหารกลางวัน

 

ช่วงบ่ายประกอบพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยพิธีเปิดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 

 

นางทิพวรรณ เผยต่อว่า พระธาตุปราสาททามจาน เป็น "อโรคยาศาล หรือ อโรคยาศาลา" หรือศาสนสถานประจำโรงพยาบาล 1 ใน 102 แห่ง พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมรทรงโปรดให้สร้างขึ้น เช่นเดียวกับโบราณสถานรูปแบบเดียวกันอีกหลายแห่ง ที่พบกระจายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย มีอายุราวพุทธสตวรรษที่ 18 ( พศ.1724 - พศ. 1763)

 

 

ปราสาททามจาน ตั้งขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเขมร ในศิลปะแบบบายน ประกอบด้วย ปราสาทประธานสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีบรรณาลัยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ หันหน้าเข้าหาปราสาทประธาน ทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว ซึ่งมีโคปุระ (ซุ้มประตู) อยู่ทางทิศตะวันออก

 

โดยมีสระน้ำขนาดเล็กอยู่นอกกำแพงแก้วทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และมีชาลาหรือทางเดินทอดไปสู่บารายหรือสระน้ำขนาดใหญ่ นอกกำแพงทางทิศตะวันออก

 

นางทิพวรรณ เผยด้วยว่า โบราณสถานแห่งนี้ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2478 หน้า 3679- 3717และประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถาน เล่มที่ 99 ตอนที่ 130 วันที่ 14 ก.ย.2525 หน้า 3692

 

พื้นที่โบราณสถานมีประมาณ 4 ไร่ 81 ตารางวา ต่อมาในปี 2552 สำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี ได้ขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีพบโบราณวัถตุสำคัญ ได้แก่ ศิลาจารึก และรูปเคารพต่าง พร้อมทั้งได้บูรณะซ่อมแชม ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโบราณสถานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสง่างาม เมื่อปีพ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555

โบราณสถานปราสาททามจาน จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งศึกษาหาความรู้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ จ.ศรีสะเกษ สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจจากทั่วสารทิศทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เข้ามาเยี่ยมชม อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจของหมู่บ้านทามจานและหมู่บ้านใกล้เคียงเติบโตขึ้นได้

ปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์ โบราณสถานปราสาททามจานตามเว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาว ต.สมอ อ.ปรางค์กู่และอำเภอใกล้เคียงทุกท่านไปร่วมงานวันไหว้พระธาตุปราสาททามจาน อโรคยาศาล หรือ อโรคยาศาลา ในวันเสาร์ ที่ 16 เม.ย.2565 บริเวณปราสาททามจาน หมู่ที่ 12 ต.สมอ อ.ปรางค์ภู่ จ.ศรีสะเกษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง