รีเซต

วันมาฆบูชา 2566 ชวน "เวียนเทียนออนไลน์" ขั้นตอนง่ายๆ เลือกสถานที่เวียนเทียนได้เอง

วันมาฆบูชา 2566 ชวน "เวียนเทียนออนไลน์" ขั้นตอนง่ายๆ เลือกสถานที่เวียนเทียนได้เอง
TNN ช่อง16
5 มีนาคม 2566 ( 16:31 )
96
วันมาฆบูชา 2566 ชวน "เวียนเทียนออนไลน์" ขั้นตอนง่ายๆ เลือกสถานที่เวียนเทียนได้เอง

วันมาฆบูชา 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2566 เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วม เวียนเทียนออนไลน์ ได้ที่ www.เวียนเทียนออนไลน์.com ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 6 มีนาคม 2566

วันมาฆบูชา 2566

เดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา 

เป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมโอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักการที่สำคัญยิ่ง เรียกว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่สอนให้ละเว้นความชั่ว หมั่นทำความดี และทำใจให้บริสุทธิ์

ในวันมาฆบูชา พระสงฆ์จะเป็นผู้นำในการประกอบพิธี มีการให้โอวาท สวดมนต์ และนำในการเวียนเทียน มีการแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชา มีการนั่งสมาธิเจริญภาวนา ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวสุดแต่เห็นสมควร

การเวียนเทียน 

การเวียนเทียน คือ การเดินเวียนรอบปูชนียวัตถุสำคัญ หรือ ปูชนียสถานทางศาสนา 

เช่น พระอุโบสถ วิหาร หรือพระพุทธรูป เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ขั้นตอนการเข้าร่วม เวียนเทียนออนไลน์

- Login เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่ เวียนเทียนออนไลน์

- กด เริ่ม/Start

- เลือกเวียนเทียน

- เลือกคาแรกเตอร์

- อัปโหลดใบหน้า

- เลือกสถานที่เวียนเทียน

- เลือกวัด

- เลือกคำอธิษฐาน

- ฟังเทศน์


ภาพจาก เวียนเทียนออนไลน์ - Wiantianonline / TNN ONLINE

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง