รีเซต

วันอาสาฬหบูชา 2566 “เวียนเทียน” ทำแล้วได้ผลดีอย่างไร? สายบุญต้องรู้ !

วันอาสาฬหบูชา 2566 “เวียนเทียน” ทำแล้วได้ผลดีอย่างไร? สายบุญต้องรู้ !
TNN ช่อง16
1 สิงหาคม 2566 ( 13:30 )
78
วันอาสาฬหบูชา 2566 “เวียนเทียน” ทำแล้วได้ผลดีอย่างไร? สายบุญต้องรู้ !

วันอาสาฬหบูชา 2566  “เวียนเทียน” ทำแล้วได้ผลดีอย่างไร? ได้อาณิงสงส์อะไรบ้าง สายบุญต้องรู้! 


วันนี้ ( 1 ส.ค. 66 ) เป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญทางศาสนาเนื่องจากเป็น “วันอาสาฬหบูชา” วันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา ซึ่งกิจกรรมของชาวพุทธมักจะเข้าวัดไหว้พระ ทำบุญ และ ประกอบพิธีเวียนเทียนในช่วงค่ำ 

รู้หรือไม่ว่า การประกอบพิธีเวียนเทียน นั้นได้อาณิสงส์หลายประการ และ มีความแฝงที่ลึกซึ้งตามคติของชาวพุทธ เรามาดูก้นว่ามีอะไรบ้าง 


“เวียนเทียน” คืออะไร? 


เวียนเทียน เป็นกุศลพิธีอย่างหนึ่ง ที่พุทธบริษัทพึงปฏิบัติในเบื้องต้นอย่างสามัญ โดยพิธีกรรมเวียนเทียนนั้น สามารถทำได้ในวันสำคัญทางศาสนา 4 วันด้วยกัน คือ วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันอัฐมีบูชา


“เวียนเทียน” ทำแล้วได้ผลดีอย่างไร? 


การเวียนเทียน ช่วยให้ชีวิตสุกสว่าง โดยไฟถือเป็นสื่อกลางในการแสดงความศรัทธาต่อศาสนาพุทธ การเวียนเทียนจึงเปรียบเหมือนการเพิ่มความสุกสว่างให้ชีวิตราบรื่นเจริญรุ่งเรือง เป็นความเชื่อที่ตกทอดมาแต่โบราณในแถบอินเดียและเอเชียตะวันออก ส่วนมากใช้ในพิธีเผาเทียนเล่นไฟ พิธีปล่อยโคมลอย ใช้เผาศพ และใช้จุดธูปเทียนสำหรับการเวียนเทียน


อาณิสงส์ผลดีจากการ “เวียนเทียน” มีอะไรบ้าง 


การเวียนเทียนจะช่วยส่งอานิสงส์ผลบุญให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติ ในทางตรงคือผู้ปฏิบัติจะมีกายที่สำรวมขึ้น มีจิตใจที่สะอาด สงบ ระหว่างที่เดินเวียนเทียน และในทางอ้อม (ตามความเชื่อ) คือ จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้บุญหนัก หลุดพ้นจากภูมิเปรต เดรัจฉาน อีกทั้งบันดาลให้จิตพ้นอบายภูมิได้


ข้อมูลจาก : ห้องสมุดประชาชนอำเภอปางศิลาทอง

ภาพจาก :  AFP , TNN ONLINE 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง