รีเซต

เวียนเทียนต้นไม้ “วิสาขบูชา” ลดเผาธูป-เทียน ก่อวิกฤตฝุ่น PM2.5

เวียนเทียนต้นไม้ “วิสาขบูชา” ลดเผาธูป-เทียน ก่อวิกฤตฝุ่น PM2.5
TNN ช่อง16
22 พฤษภาคม 2567 ( 23:57 )
1
เวียนเทียนต้นไม้ “วิสาขบูชา” ลดเผาธูป-เทียน ก่อวิกฤตฝุ่น PM2.5

ประชาชนร่วมเวียนเทียนด้วยต้นไม้แทนดอกไม้ในวัดสำคัญๆหลายแห่งในปีนี้ เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำกล้าไม้ที่ผ่านการเวียนเทียนแล้วไปปลูกต่อ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศไทย และยังเป็นการลดการเผาธูป-เทียน ก่อวิกฤตฝุ่น PM2.5 อีกด้วย

โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนกล้าไม้และจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกคน งานเวียนเทียนด้วยต้นไม้ในวันวิสาขบูชาปีนี้ จะช่วยเพิ่มจำนวนการปลูกมากขึ้น รวมทั้งยังสามารถสานต่อไปยังนโยบายสวน 15 นาทีอีกด้วย ซึ่งกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ได้ร่วมกับวัดในพื้นที่จัดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ เปลี่ยนจากการใช้ธูปเทียนเปลี่ยนมาเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ล่าสุดมียอดปลูกแล้วกว่า 920,000 ต้น

ในกรุงเทพฯมีถึงกว่า 30 วัด ที่ประกาศว่า ปีนี้จะมีเวียนเทียนกล้าไม้หรือต้นไม้ รวมทั้งวัดใหญ่คู่บ้านคู่เมืองหลายๆวัด เช่น วัดอรุณราชวราราม , วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม , วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ , วัดเบญจมบพิตร และ วัดประยุรวงศาวาส ฯลฯ เป็นต้น ที่ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร(เมื่อวันที่ 22 พ.ค.67)

ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง