วิจัยเผย '4 โรคร่วมหลัก' เอี่ยวการเสียชีวิตจากโควิด-19

วิจัยเผย '4 โรคร่วมหลัก' เอี่ยวการเสียชีวิตจากโควิด-19
Xinhua Thai
11 กุมภาพันธ์ 2564 ( 17:03 )
38
วิจัยเผย '4 โรคร่วมหลัก' เอี่ยวการเสียชีวิตจากโควิด-19

ซิดนีย์, 11 ก.พ. (ซินหัว) -- งานวิจัยล่าสุดค้นพบว่าโรคมะเร็ง โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง คือ 4 โรคร่วมหลักที่นำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

 

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธของออสเตรเลีย ค้นพบว่าโรคไตเรื้อรังเป็นโรคร่วมที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มากที่สุดในเชิงสถิติ หลังได้ทำการวิเคราะห์ฐานข้อมูลทั่วโลกของผู้เข้าร่วมงานวิจัยจำนวน 375,859 คนจาก 14 ประเทศ

 

คณะนักวิจัยค้นพบด้วยว่าความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และโรคเบาหวาน เป็นภาวะทางการแพทย์ที่พบบ่อยที่สุดในหมู่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 แต่โรคอ้วนไม่เพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิต ซึ่งต่างกับโรคร่วมอีก 2 ชนิดข้างต้น

อนึ่ง งานวิจัยดังกล่าวถูกเผยแพร่ในวารสารเอ็มไบโอ (mBio)

 

"โรคร่วมมักถูกระบุว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาการป่วยรุนแรงของโรคโควิด-19 แต่ระดับผลกระทบของโรคร่วมแต่ละประเภทที่มีต่อโรคโควิด-19 ยังเป็นเรื่องที่ไม่ทราบแน่ชัด" ดร.อดัม เทย์เลอร์ ผู้เขียนหลักร่วมของงานวิจัยดังกล่าว

เทย์เลอร์กล่าวว่า งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาระดับโลกที่ครอบคลุมโรคร่วมทั้งหมดที่มีการรายงานว่าเกี่ยวข้องกับอาการกำเริบซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งช่วยให้นักวิจัยระบุโรคร่วมเฉพาะที่มีความเสี่ยงสูงในผู้ป่วย ตลอดจนระบุกลุ่มผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความเสี่ยงสูงได้

 

ศาสตราจารย์ซูเรช มาห์ลินกัม ผู้เขียนหลักของงานวิจัย กล่าวว่าโรคโควิด-19 เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของลิ่มเลือด ซึ่งผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนของลิ่มเลือดอุดตันอันเป็นอันตรายต่อชีวิต

ส่วนในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เป็นโรคไตเรื้อรังนั้น ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายนั้นมีมากกว่า เมื่อเทียบกับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

 

คณะนักวิจัยระบุว่าจะมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่ออธิบายความชุกที่สูงขึ้นของโรคร่วมเหล่านี้ในผู้ป่วยโรคโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง